Lees de voorbeelden en kijk of u er ook voor in aanmerking komt!

Er is niets mis met belastingadvies zolang u binnen de (wettelijke) lijntjes kleurt. Want de laatste tijd wordt alles op een ‘hoopje’ gegooid.  U heeft nog steeds het recht minder belastingen te betalen als u het correct speelt. We proberen dit duidelijk te maken aan de hand van enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1

Fiscodeprimo is een belangrijke importeur van speelgoed uit Hong Kong. In Hong Kong heeft hij een verkoopkantoor opgezet, vanuit zijn Hong Kong kantoor plaats hij bestellingen in China, Hong Kong en Vietnam. Het speelgoed wordt ook ter plaatse klaar gemaakt om te worden verdeeld over diverse klanten wereldwijd.

Deze Hong Kong branche wordt voor een deel beloond voor haar prestaties, en hierbij wordt er gebruik gemaakt van het dubbelbelastingverdrag tussen Hong Kong en België. Hierdoor bespaart Fiscodeprimo belastingen.

Voorbeeld 2

Sus de Kapitein heeft geen vrouw noch kinderen in België. Hij schrijft zich uit in België en gaat definitief wonen in Dubai. Hier krijgt hij een aantrekkelijke job op een olieplatform. Om zonder problemen te mogen verblijven in de UAE is hij van zin een bedrijf op te richten in een van de freezones. Hij betaalt bovendien in Dubai geen cent belastingen. Dit kan en is wettelijk zodra Sus definitief België verlaat en zijn leven heroriënteert naar Dubai.

Voorbeeld 3

Patrick de IT nerd wil uitbreiden maar ziet geen mogelijkheden in België of Nederland door de hoge loonlasten. Vervolgens richt Patrick een Bulgaarse vennootschap op waar hij diverse It’ers aanwerft die voor hem lokaal werken, zijn Bulgaarse onderneming werkt voor hem in onderaanneming. Het bedrijf kan zelfs een dochter zijn en lokaal 10% vennootschapsbelasting betalen, en de dividenden zonder enige verdere belasting aan de Belgische of Nederlandse moederonderneming uitkeren. Hier is niks mis mee.

Voorbeeld 4

Vlotte Johnny is een slimme entrepreneur die in Luxemburg gaat wonen. Hier bedenkt hij een nieuwe cosmeticalijn voor de cosmeticasector. Dames nemen zijn producten gretig af in de diverse beauty farms. Hij geeft zijn ‘cosmeticalijn’ in licentie aan Belgische en Nederlandse bedrijven. Op deze licentie-inkomsten wordt vlotte Johnny in zijn Luxemburgs bedrijf slechts belast aan nog geen 6%. Johnny runt zijn klein imperium daadwerkelijk vanuit Luxemburg. Ook hier is niks mis mee. Slim Johnny!

Voorbeeld 5

Virginie is een rijke tante en wenst haar neefje te behoeden voor torenhoge successierechten. Er wordt besloten om een schenking te doen aan 7% aan het neefje, en zo 65% successierechten te vermijden. Maar tante wil toch nog wel een vinger in de pap hebben. Er wordt dan besloten een ‘maatschap’ op te richten. Goed van Virginie! Ook dit is 100% legaal.

Voorbeeld 6

Marcel de selfmade man, heeft niet veel vertrouwen in banken en overheden. Hij besluit rekeningen op zijn  vennootschap te openen in Zwitserland en Singapore. Kwestie van risico’s te spreiden als er morgen een grote financiële crisis los barts. Uiteraard wordt er netjes in de boekhouding van zijn vennootschap melding gemaakt van deze buitenlandse rekeningen. Ook Marcel doet niets fout.

Voorbeeld 7

Mark en Ingrid zijn echte ondernemers. Zij besluiten in Thailand luxe visbokalen te maken voor de Japanse en Koreaanse markt. Alle productie gebeurt in Thailand en er is ook lokaal management aanwezig. Zij nemen voorlopig geen enkel inkomen uit de vennootschap, ze leven van wat een vorig succesvol project hen opbracht. De bokalen worden massaal gekocht in Japan en Korea. Het zaakje is winstgevend. De Thaise vennootschap stapelt de liquiditeiten op. Voorlopig is er geen enkel Belgisch fiscaal aspect aan deze structuur. Als Mark en Ingrid een loon gaan opnemen zullen ze echter Belgische dividendbelasting betalen.

Voorbeeld 8

Jan Kroket bouwde een imperium uit rond vleeskroketten en gehaktballen. Na 30 jaar hard werken ‘verkast’ hij definitief naar Panama. Hij behoudt hier een huis waar hij verblijft als hij zijn kinderen dag komt zeggen. Maar de rest van de tijd geniet hij onder de palmbomen lurkend aan zijn veel te grote Havana-sigaar. Als hij overlijdt zijn er geen successierechten verschuldigd, behalve op het pand dat hij hier behoudt. Dit kan allemaal, veel succes Jan.

Voorbeeld 9

Tatiana haar eigenschappen bevinden zich vooral op borsthoogte. Zij reist naar Dubai, woont hier vijf jaar en verzamelt daar een fortuin. Hoe laten we in het midden, het geld werd wel daar verdiend en ze woonde toen daadwerkelijk in Dubai. Bij haar terugkeer besluit ze een riante horecazaak uit te bouwen in Knokke. Kan de fiscus haar Dubai geld belasten? Neen, ze heeft het niet hier verdiend? Schol!

Voorbeeld 10

Sandra werkt als financieel consultant in Zwitserland, haar man en kind blijven achter in België. In de weekend komt ze over. Ze wordt in het kanton waarin ze werkt nauwelijks belast. Kan dit zomaar? Ze is toch belastingplichtig in België? Ja maar er is een belastingverdrag tussen Zwitserland en België, dit verdrag zorgt ervoor dat er geen dubbele belasting kan plaats vinden. Hier kan Sandra gebruik van maken, ze wordt op haar inkomen niet belast in België, ook wanneer ze zeer mild wordt belast in Zwitserland.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…