WAT ZIJN DE OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN BIJ EEN HUURCONTRACT DAT VOOR MEER DAN NEGEN JAAR  WERD AFGESLOTEN ?

ANTWOORD

Het is een misverstand om te denken dat een huurcontract afgesloten voor meer dan negen jaar, niet vroegtijdig zou kunnen opgezegd worden. Alle opzeggingsmogelijkheden en modaliteiten die gelden voor de negenjarige huurovereenkomsten, gelden ook voor de huurcontracten die werden afgesloten voor een termijn langer dan negen jaar

ADVIES

U bent verhuurder. U kan dus als verhuurder op elk ogenblik de huurovereenkomst beëindigen om het goed persoonlijk te betrekken of door bepaalde familieleden. Dit mits een opzeg van zes maanden te geven. Zo mag u ook bij het verstrijken van elke driejarige periode (bv. 3,6,9,12,15 …) de huurovereenkomst beëindigen om bepaalde zeer grondige verbouwingswerken uit te voeren. Of u kan als verhuurder bij het verstrijken van elke driejarige periode het huurcontract opzeggen met een vooropzeg van zes maanden, zonder motief. U betaalt dan zes maanden huur als schadevergoeding bij het verstrijken van de eerste driejarige periode, of drie maanden huur bij het verstrijken van de tweede driejarige periode. Deze vergoeding blijft gelijk aan drie maanden huur bij het verstrijken van elke volgende driejarige periode (bv. als het contract al 15 jaar loopt).

U bent huurder. U kan als huurder het langlopend huurcontract opzeggen mits een vooropzeg van drie maanden te respecteren. Zegt u het eerste jaar op dan betaalt u drie maanden huur als schadevergoeding, het tweede jaar betaalt u twee maanden huur en tenslotte één maand huur als schadevergoeding als u het derde jaar opzegt. Zegt u later op (bv. het 12de jaar) dan betaalt u nooit nog één euro schadevergoeding. U kan dan gewoon de huur opzeggen, mits dat u een vooropzeg geeft van drie maanden. Dat is alles ?

WETTEKST

Artikel 3 § 7 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst tevens bij geschrift worden gesloten voor een termijn die een duur van negen jaar te boven gaat. Die huurovereenkomst loopt ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn mits een van de partijen ten minste zes maanden voor de vervaldag een opzegging betekent. Als binnen die termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.
De vergoeding die met toepassing van artikel 3 §4, is verschuldigd door de verhuurder die, bij het verstrijken van de derde driejarige periode of van een volgende driejarige periode, een einde maakt aan de huurovereenkomst, is gelijk aan drie maanden huur.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…