WAT IS EEN RENOVATIECONTRACT ?

ANTWOORD

Een renovatiehuurcontract is  een huurcontract waarbij de huurder eigenlijk in het gehuurde goed werken uitvoert die normaal ten laste zijn van de verhuurder. Er worden aan de renovatie-overeenkomst strenge voorwaarden gesteld, die verschillen naargelang het pand al dan niet voldoet aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. De renovatieovereenkomst is geen speciaal soort huurcontract met aparte regels, maar een variante van het woninghuurcontract.

Dergelijke overeenkomst moet niet per se worden afgesloten bij het begin van het huurcontract, maar kan bv. ook tijdens de lopende huur nog worden afgesloten. Als er zich plots bv. een lek in het dak voordoet, dan is dat in principe een werkje voor de verhuurder. Maar dan mag u gerust een overeenkomst opmaken dat er voor een bepaalde tijd geen huur verschuldigd is als de huurder het probleem verhelpt.

ADVIES

U bent verhuurder. Wenst u een sluitende renovatie-overeenkomst af te sluiten dan moet deze bijzonder goed opgesteld worden. Laat u dan ook professioneel bijstaan door een advocaat, notaris, … De afspraken moeten op papier staan. In dat geschrift moeten het begin en de duur van de werken worden bepaald. Op het einde van de werken moeten deze trouwens worden opgeleverd. Kwestie van zeker te zijn dat de werken correct werden uitgevoerd. U zou ook kunnen eisen dat de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

U bent huurder. Als u als huurder de gevraagde werken uitvoert, doet u dit zomaar niet. U eist een tegenprestatie. Zo zou u een verlaging van de huurprijs kunnen vragen, of voor een aantal jaren een kwijtschelding van de huurprijs. Of u kan de verhuurder vragen af te zien van zijn mogelijkheden om de huur op te zeggen (bv. om er zelf in te trekken), of van het recht de huurprijs te herzien. Of het kan gaan om een combinatie van een aantal van deze mogelijkheden.

WETTEKST

Artikel 8 Woninghuurwet
De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren die door de verhuurder moeten worden verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd.
In dat geval kan van artikel 2 (van de Woninghuurwet) worden afgeweken op voorwaarde dat de voorgenomen werken er toe strekken het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van dat artikel, dat deze werken precies omschreven worden, dat de aanvang voor de werken binnen een redelijk tijdstip is bepaald en dat geen huurgelden verschuldigd zijn tijdens de overeengekomen duur ervan, met dien verstande dat deze duur niet korter mag zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk is om ze uit te voeren.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…