WAT GEBEURT ER MET DE HUURWAARBORG ALS DE WONING VERKOCHT WORDT ?

ANTWOORD

Wat gebeurt er eigenlijk met de huurwaarborg bij de verkoop van een verhuurde woning ? Staat de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder, dan is het  probleem dat de rekening werd geopend t.v.v. de oorspronkelijke verhuurder en dat zijn handtekening vereist is om de waarborg vrij te maken. Wat dan ? Er zal niet anders op zitten dan dat de verkoper moet meehelpen om de borg vrij te maken. Een andere oplossing is er niet.

Als er geen geld maar bv. aandelen werden gegeven als waarborg, dan zitten we in een andere situatie. De koper heeft dan een probleem als hij niets wist van een waarborg. De vertrekkende huurder heeft het recht de nieuwe verhuurder –  eigenaar aan te spreken voor de betaling van de waarborg.
Hierover is in de wet niets geregeld, maar de meeste rechters en juristen delen toch deze mening.
De nieuwe eigenaar is immers in de plaats getreden van de verkoper.

De nieuwe gedupeerde eigenaar kan zich dan wel richten tot de verkoper en de terugbetaling vragen van de huurwaarborg. Maar ja, zo evident is dat allemaal niet. Weet u de verkoper nog wonen ? Betaalt hij vlot terug of moet u gaan dagvaarden ?

ADVIES

Als een pand wordt verkocht is het aan te raden dat er ook een regeling wordt getroffen m.b.t. de waarborg. Dit wordt in het enthousiasme van de verkoop al wel eens te vaak vergeten. Hoe ? De koper, de huurder en de verkoper maken best onderling een document op, waaruit de overdracht van de geblokkeerde rekening naar de nieuwe eigenaar blijkt. De banken hebben hier standaarddocumenten voor, maar het kan ook worden opgenomen in de verkoopakte.

Een alternatief kan er in bestaan dat verkoper en huurder het geld ook vrijmaken. Op hetzelfde ogenblik openen huurder en koper dan een nieuwe geblokkeerde rekening.

WETTEKST

Artikel 10 Woninghuurwet
“Indien de huurder … ter nakoming van zijn verbintenissen een waarborg stelt die bestaat in een som geld, mag deze een bedrag gelijk aan drie maanden huur niet overtreffen.
Deze waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst ; de interest wordt gekapitaliseerd ….
Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat deze te plaatsen … , zijn evenwel de wettelijke intresten op het bedrag van de waarborg verschuldigd”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…