WAT ALS UW HUURDER GAAT SCHEIDEN ?

ANTWOORD

Wat gebeurt er als huurders gaan scheiden ? Als verhuurder staat u daar natuurlijk buiten zolang de huur maar (tijdig) wordt betaald. Het wordt anders als uw huurders reeds feitelijk uit elkaar zijn en de achtergebleven echtgenoot de huur niet meer kan betalen ? Het feit dat uw huurders feitelijk niet meer samenwonen, betekent niet dat de huur ontbonden wordt. Tenzij beide huurders hiermee akkoord gaan. Deze bescherming geldt ook als het huurcontract al dateert van vóór het huwelijk en bv. alleen door de man is getekend.

ADVIES

U bent verhuurder. Het is voor u als verhuurder belangrijk te weten wie verder instaat voor de betaling van de maandelijkse huur. Het zal u iets geruststellen als u weet dat beide echtgenoten gehouden zijn tot betaling en ieder voor het geheel. U kunt dus bv. bij de man aankloppen om de volledige huur van uw appartement te innen als mevrouw niet betaalt. Dit kan zelfs als de rechter in kortgeding, die oordeelt over de voorlopige maatregelen, het gebruik van de woning alleen aan de vrouw heeft toegewezen. Als het huwelijk officieel is ontbonden, dan telt alleen nog het huurcontract. Op dat ogenblik is het van belang wie precies van de ex-echtgenoten het contract heeft getekend en wanneer. Neem alleszins contact op met mevrouw die nog steeds in uw appartement woont. Wenst zij de huur verder te zetten, dan is het slimste om met haar een volledig nieuw huurcontract af te sluiten. Zorg wel eerst voor een beschrijving van eventuele huurschade aan uw appartement zodat u precies weet welke schade u kunt verhalen op de ex-echtgenoot (of diens deel van de waarborg). De waarborg, die ook toebehoort aan beiden, geeft u pas vrij nadat uw eventuele huurschade is vergoed.

U bent huurder. Als u alleen het huurcontract aanging vóór uw huwelijk, dan zal u alleen recht hebben op het huurrecht. U staat dan alleen in voor de betaling van de huur na het huwelijk. Dit betekent ook dat u alleen de huurovereenkomst kan opzeggen zonder dat mevrouw akkoord moet gaan. Bij een huurcontract aangegaan tijdens het huwelijk (of voor het huwelijk maar door beiden getekend) blijft u beiden gehouden tot betaling van de huur. Ook het opzeggen van de huurovereenkomst moet principieel door u beiden gebeuren.

WETTEKST

Artikel 215 Burgerlijk Wetboek
§2 Het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, behoort aan beide echtgenoten gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst. De opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende die huur moeten gezonden of betekend worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk…

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…