WAT ALS ER GEEN OPZEG WERD GEGEVEN OP HET EINDE VAN HET LANGLOPEND HUURCONTRACT ?

ANTWOORD

Het is niet zo dat er geen opzeg moet gegeven worden op het einde van een langlopend huurcontract. Als de huurovereenkomst verstrijkt dan moet één van de partijen minstens zes maanden voor de vervaldag de huur opzeggen. Gebeurt dit niet, dan wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden met drie jaar verlengd.?

ADVIES

U bent verhuurder. Hou dus de einddatum van het huurcontract goed in het oog. Anders wordt de huurovereenkomst zonder meer met nog eens drie jaar verlengd. Deze verlenging gebeurt onder dezelfde voorwaarden, dus dit impliceert ook dat u dezelfde huur moet vragen.

U bent huurder. Ook als huurder moet u dus goed de vervaldatum van het huurcontract in het oog houden, wilt u niet voor nog eens drie jaar aan de huur vast zitten.

WETTEKST

Artikel 3 § 7 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst tevens bij geschrift worden gesloten voor een termijn die een duur van negen jaar te boven gaat. Die huurovereenkomst loopt ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn mits een van de partijen ten minste zes maanden voor de vervaldag een opzegging betekent. Als binnen die termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…