WAT ALS DE VERHUURDER U OP HET EINDE VAN HET NEGENDE JAAR GEWOON IN HET PAND LAAT ZITTEN ?

ANTWOORD

Als de verhuurder u op het einde van het negende jaar gewoon in het pand laat zitten, loopt de huurovereenkomst dan gewoon af ? Neen, velen denken dit maar dit is niet zo. De huurovereenkomst wordt maar beëindigd als één van beide partijen de overeenkomst opzegt, dus mits eerbiediging van een opzegtermijn van zes maanden.

Als de huurovereenkomst niet tijdig opgezegd wordt aan het einde van de negenjarige termijn, dan wordt de huurovereenkomst verlengd voor telkens drie jaar. Wil één van de partijen dan een einde maken aan die termijn van drie jaar, dan moet er ook nu een opzeg gebeuren van zes maanden als de verhuurder opzegt en drie maanden als dit door de huurder gebeurt. Tijdens deze perioden van drie jaar na de termijn van negen jaar, kan de verhuurder ook opzeggen voor eigen gebruik mits een opzeg van zes maanden. Maar de verhuurder kan niet opzeggen zonder motief of wegens een verbouwing, omdat dit maar kan tegen het einde van een driejarige periode.

ADVIES

U bent verhuurder. Vergeet dus niet om tijdig op te zeggen, of de overeenkomst loopt gewoon door. Stel dat een huurovereenkomst werd aangegaan vanaf 1 januari 1999 dan zal zij eindigen op 31 december 2007. Als u de huurder uit het pand wenst, dan zal dit uiterlijk moeten gebeuren per 1 juli 2007 door het geven van een opzegtermijn van zes maanden.

U bent huurder. Als de huur blijft verder lopen, doordat er geen tijdige opzeg gebeurde, dan gebeurt dit wel onder dezelfde voorwaarden. De verhuurder mag dus niet van de gelegenheid gebruik maken om bv. meer huur te vragen. Ook als huurder moet u dus de opzegtermijn van zes maanden respecteren wil u van de huurovereenkomst vanaf.

WETTEKST

Artikel 3 §1 Woninghuurwet
“Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar. De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend. Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…