WAT ALS DE VERHUURDER NIET TIJDIG DE INDEXERING AANREKENDE ?

ANTWOORD

De verhuurder kan bij de woninghuur de indexering met drie maanden terugwerkende kracht vragen. De huur mocht bv. geïndexeerd worden op 1 maart 2006. Denkt de verhuurder hier pas aan op 15 augustus 2006, dan heeft hij dus recht op de huurindexering van mei, juni en juli 2006 en voor de toekomst. De indexering van maart en april speelt hij definitief kwijt. Deze “drie maanden” – regel geldt steeds. Hiervan kan contractueel niet worden afgeweken.

ADVIES

U bent verhuurder. U heeft er dus alle belang bij tijdig te indexeren, zo vermijdt u dat u definitieve huurindexeringen kwijt speelt.

U bent huurder. Zorg er dus voor dat bij te late indexering de verhuurder niet meer indexering vraagt, dan waar hij recht op heeft, met name drie maanden huur.

WETTEKST

Artikel 6 Woninghuurwet
“Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is afgesloten, is de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per jaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.

Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek”

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…