WANNEER KAN DE HUUR JUIST GEINDEXEERD WORDEN ?

ANTWOORD

De huurprijs bij de woninghuur mag slechts geïndexeerd worden op de verjaardag van de overeenkomst.
De verjaardag is wel de datum waarop het contract effectief is ingegaan.

“De huurder mag bv. in de woning vanaf 1 mei 2005…”, dan is 1 mei de jaarlijkse verjaardag van de huurovereenkomst. Ook als men als huurder bv. pas vanaf 1 juni huur moet betalen. De verjaardag is dus niet de datum van ondertekening van het contract.

ADVIES

U bent verhuurder. Maak alvast geen fout door een verkeerde datum te nemen voor de indexatie.

U bent huurder. Kijk als huurder steeds na of de huurprijs op de correcte datum wordt geïndexeerd.

WETTEKST

Artikel 6 Woninghuurwet
“Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is afgesloten, is de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per jaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…