Knokke of Antwerpen? Een echtpaar woonde en werkte gedurende de week in Antwerpen. Ook hun kinderen liepen hier in de week school. Maar elke vrijdagavond pakte het echtpaar haar koffers en vertrokken zij richting Knokke. Het echtpaar stond ingeschreven in het bevolkingsregister van Knokke. Zij beweerden hier hun zogenaamde ‘fiscale woonplaats’ te hebben. Gevolg? Zij betaalden geen aanvullende gemeentebelasting op hun inkomen. Immers de gemeentebelasting bedraagt 0% in Knokke tegen 8% in Antwerpen. Dit kan bij hogere inkomens over serieuze bedragen gaan. De fiscus hield voet bij stuk en stelde dat het echtpaar haar fiscale woonplaats te Antwerpen had. De rechter moest zich uiteindelijk over de netelige kwestie uitspreken. De rechtbank was van mening dat er geen sprake was van een overwicht in het voordeel van Knokke of Antwerpen. Tot slot was de rechter van mening dat Knokke de fiscale woonplaats was omdat het koppel consequent elke vrijdagavond naar Knokke afreisde waar het paar deel uitmaakt van een ‘sociaal netwerk’. 

Wat is nu weer het voordeel? Waarom deed het echtpaar zoveel inspanningen om aan te tonen dat haar fiscale woonplaats Knokke was. Wat is dan weer juist het voordeel? Elke gemeente mag een gemeentebelasting heffen. In de meeste gemeenten schommelt het percentage tussen de 6 à 8%. Maar Knokke en Koksijde bv. hebben een gemeentebelasting van nul procent. Deze gemeentebelasting wordt geheven over de belasting die u op uw inkomen betaalt. Heeft u bv. 100 000 EUR inkomen dan zal u meer dan 3000 EUR aan gemeentebelasting betalen. Deze belasting kan bespaard worden door bv. in Knokke te gaan wonen. 

Waar woont u? Hoe toont u nu werkelijk aan dat u bv. in Knokke woont? Want als het zo eenvoudig is dan schrijft iedereen zich vlug even in, in de gemeente Knokke of Koksijde. U betaalt gemeentebelasting daar waar u op 1 januari van het aanslagjaar uw fiscale woonplaats heeft. Dus wenst u over uw inkomsten van 2009 (aanslagjaar 2008) géén gemeentebelastingen te betalen, dan moest u dus ten laatste op 1 januari 2008 in Knokke wonen. Maar wat is nu die fiscale woonplaats? Dat is een feitenkwestie. Als u natuurlijk in een gemeente bent ‘ingeschreven’ is dit natuurlijk al een belangrijke aanwijzing dat u daar ook effectief woont. Anders gezegd men woont eigenlijk daar waar men zijn sociaal of gezinsleven uitbouwt, waar men zijn vrienden heeft, deel neemt aan het culturele leven … Deze fiscale woonplaats kan dus – zoals we hiervoor zagen – verschillen van de plaats waar u bv. gedurende de week om professionele redenen verblijft. 

Welke feitelijke elementen versterken uw verhaal? Neem uw bankrekening(en), pensioensparen, enz. bij een bank in de nieuwe gemeente. U bent ingeschreven in enkele lokale sportverenigingen of clubs, u heeft er een bankrekening, u krijgt er al uw privé post toe… Aan de hand van het verbruik van de nutsvoorzieningen kan men toch ook afleiden dat u er niet alleen in de vakanties vertoeft. U toont aan de hand van uw adressenboek aan dat u er heus een stel vrienden in de woongemeente op nahoudt … Aan de hand van feitelijke elementen moet u dus aantonen dat uw echt ‘sociaal leven’ zich hier afspeelt. Als u zich inschrijft in een andere gemeente, zal de wijkagent in eerste instantie komen kijken of u er wel werkelijk woont. In de praktijk zal het meestal de gemeente die denkt dat u een ‘nepdomicilmie’ heeft (bv. Antwerpen) trachten aan te tonen dat u bv. niet in Knokke woont. De gemeente Knokke in ons voorbeeld zal het niet zo erg vinden dat u zich bij haar inschrijft. 

Er zijn ook nog opcentiemen. Mispak u echter niet als u zich vestigt in een gemeente zonder of met een erg lage gemeentebelasting. Waarom niet? Er bestaat immers naast de gemeentebelasting ook nog zoiets als ‘opcentiemen’. Wat zijn dit? Heeft u een villa of een appartement in Knokke, dat betaalt u onroerende voorheffing’. Deze onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van het onroerend goed. En nu wordt het tarief van deze onroerende voorheffing mede bepaald door de gemeentelijke opcentiemen. Zo stellen we vast dat in Koksijde de gemeentelijke opcentiemen erg hoog zijn, één van de hoogste zelfs van West Vlaanderen. U betaalt voor alle duidelijkheid altijd die opcentiemen op uw pand, of u nu in de gemeente woont of niet.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…