Bij een hypothecair krediet voor de bouw of grondige verbouwing van de eigen en enige woning kan het fiscaal voordeel verhoogd worden door de premie schuldsaldoverzekering fiscaal te optimaliseren. Hoe zit dat juist in mekaar? 

Krediet met een opname-periode. Bij een krediet voor de bouw of verbouwing van een woning wordt vaak gekozen voor de formule waarbij de aflossingstabel pas start als het volledig kredietbedrag is opgenomen na uitbetaling van de facturen van de werken. Op dat moment zal er ook pas kapitaal worden terugbetaald. Tijdens de opname-periode wordt er maandelijks enkel intresten betaald op de opgenomen bedragen. Dit gaat dan om relatief lage bedragen.Daarom is dit een ideale formule om het financieel haalbaar te houden voor koppels die vaak nog huren terwijl ze een woning bouwen of verbouwen. Er kan bovendien ondertussen eventueel ook nog wat gespaard worden en deze spaarcenten kunnen dan in de bouwwerken gestopt worden. 

Opletten met de woonbonus. Indien u een hypothecair krediet afsluit voor de eigen en enige woning heeft u recht op de aftrek woonbonus. U weet wel de aftrek van 2.650 EUR (voor inkomstenjaar 2008) per jaar per partner tergen de hoogste aanslagvoet (vb. 50%). Het eerste jaar waarin u recht heeft op deze aftrek is het jaar waarin de kredietakte is ondertekend. Deze aftrek kan u opvullen met  intresten, kapitaalsaflossingen alsook een premie ssv.  Indien u echter leent voor een bouw of verbouwing zal u tijdens de opnameperiode enkel een beperkt bedrag aan intresten betalen en is de kans groot dat de aftrek woonbonus niet helemaal opgevuld is. Tenzij u een deel van de aftrek woonbonus opvult met een eenmalige premie ssv afgesloten onder de woonbonus in plaats van, zoals normaal gebeurt, een ssv af te sluiten met relatief kleine jaarpremies die moeten betaald worden gedurende 2/3 of gans de looptijd van het krediet. 

Opmerking.Het is niet evident om op voorhand te berekenen hoeveel intresten u exact zal betalen tijdens de opname-periode, dit is afhankelijk van wanneer u voor hoeveel EUR u van uw krediet opneemt.Door er echter vanuit te gaan dat de facturen gelijkmatig worden opgenomen tijdens de opname-periode komt u aardig in de buurt van de effectief betaalde intresten.  

Concreet. In 2009 wordt er 150.000 EUR geleend op 25 jaar voor de bouw van een eigen en enige woning door een koppel (partners beiden 30 jaar). Het koppel neemt een dekking overlijden van 50% op ieder zijn hoofd. Het koppel is van plan om te beginnen met de bouw begin mei en eind februari 2010 te verhuizen naar de nieuwe woning. Er is dus een opname-periode van 10 maanden voorzien. Op de eerste opname zal er nog gedurende 8 maanden intrest betaald worden in 2009 op de laatste opname nog gedurende 1 maand. Er zal  in 2009 ook enkel meer intresten betaald worden op de opgenomen bedragen. Indien we ervan uitgaan dat de facturen elke maand gelijkmatig (dus 15.000 EUR elke maand) zullen ingediend worden bij het begin van de maand, zal het bedrag aan intresten in 2009 tegen een rentevoet van 0,5% per maand (= ongeveer 6% per jaar) als volgt berekend worden: 15.000 EUR x 0,5% x 8 + 15.000 EUR x 0,5% x 7  + 15.000 EUR x 0,5% x 6 … + 15.000 EUR x 0,5% x 1 = 2.700 EUR. Terwijl het koppel een afrek heeft van  2.650 EUR x 2 = 5.300 EUR. Het verschil van 2.600 EUR aan premie kan best worden opgevuld met een eenmalige premie ssv.Een volledige premie ssv in ons voorbeeld voor een man zou ongeveer 4.000 EUR bedragen en voor een vrouw ongeveer 2.800 EUR. Het volstaat dus om slechts een deel daarvan af te sluiten onder de woonbonus.  

Tips. De premie zal normaal met eigen middelen moeten  betaald worden om recht te hebben op de woonbonus (marginaal tarief). Het saldo aan premie ssv kan dan worden afgesloten via een andere polis met een eenmalige premie voor het jaar 2008 tegen het voordeel lange termijnsparen (voordeel tussen de 30% en 40%) en/of via een niet fiscale polis. Vanaf maart 2010 zal er voor dit voorbeeld ook kapitaal terugbetaald worden zal het kapitaal samen met de betaalde intresten volgens de aflossingstabel volstaan om aftrek woonbonus volledig op te vullen. Gehuwde en wettelijk samenwonende partners kunnen de betaalde intresten , kapitaalaflossingen en ook de  premies ssv vrij tussen mekaar verdelen in de aangifte personenbelasting. Feitelijke koppels daarentegen moeten bij elke partner de betaalde intresten en kapitaalaflossingen aangeven volgens elke partner zijn eigendomspercentage in de woning (meestal 50%). Terwijl elke partner zijn eigen premie ssv moet aangeven.   

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…