Intresten beroeps. Indien u een deel van de gezinswoning beroepsmatig gebruikt (winkel, praktijk, kantoor, bureau) kan u indien u uw kosten bewijst de intresten van uw hypothecair krediet voor het beroepsgedeelte aangeven bij uw beroepskosten. Dit is zeer interessant omdat deze intresten worden afgetrokken van het beroepsinkomen. Er is dus in feite geen aftrek-beperking en u heeft bovendien een besparing tegen de hoogste aanslagvoet (vb. 50%). De intresten van het krediet voor het privé-gedeelte van de woning daarentegen zijn aan allerlei maximale fiscale bedragen onderworpen en geven vaak maar een voordeel geven tegen 12,5%.   

Intresten privé. Indien uw krediet valt onder de “oude fiscaliteit” zijn de intresten enkel aftrekbaar tot het onroerend inkomen van de woning met een fiscaal voordeel van slechts 12,5%. Indien werd geleend om te bouwen of grondig te verbouwen geeft een deel van de intresten recht op de bijkomende intrestaftrek tegen de hoogste aanslagvoet, maar beperkt tot maximale schijven afhankelijk van het jaar van afsluiten krediet.  Indien u recent heeft geleend en recht heeft  op de nieuwe aftrek woonbonus is de besparing ook tegen de hoogste aanslagvoet, maar is er ook een maximaal aftrekbaar bedrag. Dus hoe meer intresten u bij uw beroepskosten kan aftrekken hoe hoger uw fiscaal voordeel. We geven u enkele tips om het fiscaal voordeel te verhogen.  

Beroepspercentage zo hoog mogelijk. Het deel van de  intresten van het krediet die worden aangeven bij de beroepskosten gebeurt a rato van de oppervlakte van de beroepsruimte(n) t.o.v. de totale oppervlakte van gans de woning, meestal na een akkoord met de controleur. 

Soepel standpunt van de fiscus.De belastingadministatie aanvaardt dat indien de woning voor een deel beroepsmatig wordt gebruikt en er voor de woning werd geleend (aankoop , bouwen, of verbouwen), maar er ook een deel via eigen middelen werd betaald dat deze eigen middelen bij voorrang werden gebruikt om het privé-gedeeelte van de woning te financieren. Bijgevolg zal het beroepsdeel van uw krediet hoger liggen dan een loutere verdeling op basis van oppervlakte en kan u meer intresten aftrekken bij uw beroepskosten.

Voorbeeld. Stel dat de woning 300.000 EUR kostte en dat u 200.000 EUR leende en 100.000 EUR met eigen middelen betaalde. Uw praktijkruimte is 25% van de totale oppervlakte van de woning. Omdat de 100.000 EUR eigen middelen bij voorrang mogen dienen om het privé-gedeelte van de woning te betalen, kostprijs 225.000 EUR (75% x 300.000 EUR), zal nog 125.000 EUR moeten aangevuld worden met het krediet. 

Bijgevolg zal de rest van het krediet namelijk 75.000 EUR (200.000 EUR -125.000 EUR) dienen voor de aankoop van de beroepsruimte.  Dit betekent dat 35% van uw krediet  (35%  x 200.000 =  75.000 EUR) kan aangewend worden voor financiering van de beroepsruimte. U kan dus 35% van de intresten op het fiscaal attest van de bank aangeven bij uw beroepskosten. Dat is 10% (35% – 25%) meer dan wanneer u de verdeling maakt puur op basis van oppervlakte. Bij een hoogste aanslagvoet van 50% kan dit een aardige extra besparing per jaar opleveren. Tot zo ver het verhaal indien u 100% eigenaar van de woning bent. 

U bent gehuwd of wettelijk samenwonend. Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwonend en de woning is voor de helft eigendom van elke partner, mag volgens de belastingadministratie (antwoord van de minister in de Kamer)  de partner die de woning beroepsmatig gebruikt toch het beroepsdeel van de woning voor 100% afschrijven. Een feitelijk samenwonend koppel zou het beroepsdeel van de woning maar voor 50% mogen afschrijven. Deze visie zouden we ook kunnen doortrekken naar de intrestaftrek (bevestigd door een uitspraak van de rechtbank van Luik). Bij een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel dat samen een hypothecair krediet aangaat voor een woning die voor de helft eigendom is van elke partner, zou de partner die de woning beroeps gebruikt de intresten voor het beroepspercentage mogen aangeven bij de kosten (dus 35% in ons voorbeeld)  en niet nog eens met 50% (namelijk het eigendomspercentage) moeten beperken. 

Let op! Een feitelijk samenwonend koppel zou dit wel moeten doen en zou in ons voorbeeld maar 17,5% van  de intresten bij de beroepskosten mogen aangeven.  

Tip. Een manier om het fiscaal voordeel in dit geval te verhogen is dat de partner die de woning beroeps gebruikt aan de andere partner huur zou betalen om zijn/haar deel van de woning te mogen gebruiken. Bij de partner die de huur betaalt is deze huur aftrekbaar en bij de partner die de huur ontvangt is deze belastbaar als een onroerend inkomen wat in praktijk betekent dat dit huurinkomen niet of slechts gedeeltelijk belastbaar zal zijn.  

U heeft nog recht op de bijkomende intrestaftrek Indien u recht heeft op de bijkomende intrestaftrek dient u bij de codes 1141/2141 voor de bijkomende intrestaftrek het bedrag van het kredietbedrag in te geven om  de beperkingen (maximale schijf / kredietbedrag) op de intresten te laten berekenen door de belastingen.  Indien u een deel van de intresten bij de beroepskosten aftrekt, dient u hier enkel het bedrag van het krediet in te vullen  dat voor de financiering van het privé-deel van de woning heeft gediend en dus niet het totaal kredietbedrag. Voor ons voorbeeld moet er  dus 125.000 EUR voor gehuwden of wettelijk samenwonenden en 162.500 voor feitelijk samenwonenden ingevuld worden  en niet het totaal kredietbedrag van 200.000 EUR.Op die manier gaat u fiscaal voordeel hoger zijn omdat de noemer kleiner is en er dus een kleinere beperking wordt doorgevoerd.     

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…