We kennen reeds jaren een aantal verminderingen. Deze verminderingen zijn uiteenlopend en kennen een aantal voorwaarden. Hierin is nu een belangrijke wijziging gekomen.
 

Energiebesparende maatregelen

Rationeler energieverbruik wordt fiscaal aangemoedigd, onder strikte voorwaarden.  Het bedrag dat in mindering komt is 40% van de desbetreffende uitgave, doch geplafonneerd. Voor aj. 2011 is dit plafond 2.770 euro, eventueel nog te verhogen met 830 euro indien deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op oa zonnepanelen.  Ook een deel van de intresten van een groene lening kan hiervan genieten, bovenop het plafond van de vermelde vermindering.

Passiefhuis …
Uitgaven voor de bouw of aankoop (in nieuwe staat) van een passiefhuis of de vernieuwing tot een passiefhuis worden beloond met een belastingvermindering.  Een passiefhuis is (kort gezegd) een bijzonder goed geïsoleerde woning.  De vermindering (aj 2011) bedraagt 830 euro (gedurende max 10 jaar).

Beveiliging …
Sinds 2007 genieten uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand ook een belastingvermindering.  Dit evenzeer onder een aantal voorwaarden.  De vermindering bedraagt de helft van de gedane uitgave met een maximum van 690 euro (Aj 2011).

Positief grootstedelijk beleid …

Sinds 2003 genieten uitgaven voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid een belastingvermindering van 15% van de gedane uitgaven (min 3.460 euro – aj 2011), met een maximum van 690 euro (aj 2011).

Wat wijzigt er ?
Een recente circulaire voert een belangrijke wijziging in (Ci RH 331/601.038 (AOIF 1/2010) dd 6.01.2010). 
Aanvankelijk kwam een blote eigenaar niet in aanmerking.  Dit wijzigt nu voor de vermelde belastingverminderingen.   De circulaire citerende : ‘In het geval waarin verschillende belastingplichtigen volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker zijn van eenzelfde woning zal, gelet op het feit dat er voor elke vermindering beoogd door de art. 145/24, 145/25 en 145/31, WIB 92 een grensbedrag per woning bestaat, dit grensbedrag proportioneel moeten worden verminderd naar het aandeel gehouden in, naargelang het geval, de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de woning. Bij elke belastingplichtige wordt m.a.w. de belastingvermindering beperkt tot het grensbedrag vermenigvuldigd met zijn gecumuleerd aandeel in de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik van de woning.

Voorbeeld
Jacqueline en haar echtgenoot waren eigenaar (elk 50 %) van hun gezinswoning. Ze hebben twee kinderen, Jan en Paul.  Sinds het overlijden van haar man, bezit Jacqueline, naast haar 50 % van de volle eigendom, 50 % van het vruchtgebruik van de woning. In totaal bezit zij 100 % van de rechten in de woning. Haar kinderen, Jan en Paul, bezitten elk 25 % van de naakte eigendom van de woning.

Jan laat in juni 2009 dubbele beglazing plaatsen in de woning bewoond door hun moeder voor een bedrag van 10.000 euro en draagt zelf de totaliteit van de uitgaven. Jacqueline laat in hetzelfde jaar de stookketel vervangen, op haar kosten, voor een bedrag van 8.000 euro.  Alle vereiste voorwaarden voor het verkrijgen van de vermindering voor energiebesparende uitgaven zijn.  Berekening van de vermindering voor aanslagjaar 2010.

Jacqueline :
8.000 EUR x 40 % = 3.200 EUR te beperken tot 2.770 EUR x 100 % (50 % van de volle eigendom + 50 % van het vruchtgebruik), hetzij 2.770 EUR.
Jan :
10.000 EUR x 40 % = 4.000 EUR te beperken tot 2.770 EUR x 25 % (zijn aandeel in de naakte eigendom van de woning), hetzij 692,50 EUR.
Paul :
Geen enkele vermindering kan toegekend worden aan Paul aangezien hij geen enkele uitgave gedragen heeft.’

.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…