MOET U ZICH ALS VERHUURDER OOK NOG VERZEKEREN ?

ANTWOORD

Als de huurder zich verzekerde en u een polis bezorgde bent u dan gerust als verhuurder. Of zou u dan toch ook zelf nog best een verzekering afsluiten ?

ADVIES

U bent verhuurder
.  U neemt als eigenaar best zelf ook nog een brandverzekering Een slechte constructie van de schoorsteen is bv. een voldoende bewijs dat de schuld niet bij de huurder ligt in geval van brand. Of als de brand ontstaat door een gebrekkige elektrische installatie. Zo kan het uiteraard altijd voorvallen dat de huurder zich toch niet of onvoldoende heeft verzekerd of de premies niet heeft betaald en dat zijn verzekering dus niet tussenkomt. Tot slot is er nog de zgn. overmacht. Blikseminslag bv. is een vreemde oorzaak waarvoor de huurder niet aansprakelijk is.

Bovendien is het zo dat de huurder enkel de “werkelijke waarde” verzekert (nieuwwaarde min de slijtage dus), terwijl u als eigenaar de zgn. nieuwwaarde verzekert. Deze nieuwwaarde is in principe genoeg dus om de woning opnieuw te kunnen optrekken.

U bent huurder. Zoals we hiervoor zagen zijn er een aantal gevallen bij brand waarbij de aansprakelijkheid ten laste van de verhuurder wordt gelegd.

WETTEKST

Artikel 1732 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Artikel 1735 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaat door toedoen van zijn huisgenoten of onderhuurders.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…