MOET U ZICH ALS HUURDER VERZEKEREN OF DOET DE VERHUURDER DIT WEL ?

ANTWOORD

In de Woninghuurwet is niet expliciet bepaald wie voor de verzekering van het pand in staat ? Met andere woorden huurder en verhuurder kunnen in hun huurovereenkomst hier vrij afspraken over maken. Standaard zal de verzekeringsplicht worden opgelegd aan de huurder. Zoals we hierna zullen zien sluiten best huurder en verhuurder een deftige huurovereenkomst af.

ADVIES

U bent verhuurder
. Leg uiteraard in het huurcontract de verplichting op aan de huurder om zich te verzekeren. Vraag een kopij van de verzekeringspolis, voorzie contractueel dat de huurder u een kopij moet afgeven van zijn verzekeringspolis. En dat hij u bovendien op de hoogte moet houden van elke wijziging in zijn verzekerde toestand.

U bent huurder. In de wet is er een vermoeden ingebouwd dat bij brand de huurder aan de oorzaak ligt van de brand, tenzij hij het tegenbewijs kan leveren. De huurder kan ook van de gelegenheid gebruik maken zijn inboedel te verzekeren. Het feit dat de eigenaar /verhuurder een brandverzekering heeft doet hieraan geen afbreuk. Als de brandverzekeraar van de eigenaar tussenkomt, zal deze verzekeraar zich daarna tegen de huurder keren en zijn geld terugeisen.

De huurder is ook aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door eigenaars en onderhuurders

WETTEKST

Artikel 1732 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Artikel 1735 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaat door toedoen van zijn huisgenoten of onderhuurders.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…