MOET U ALS HUURDER SOMS EEN TEGENOPZEG GEVEN ?

ANTWOORD

Als u opgezegd bent en u tijdens de opzegtermijn een nieuw onderkomen heeft gevonden, moet u dan als huurder een tegenopzeg geven ? Ja, deze bedraagt één maand. De huurder moet dus niet bv. nog vier maanden huur betalen als hij na twee maanden een nieuw pand heeft gevonden. De huurder kan deze tegenopzeg op élk ogenblik geven. Deze opzeg begint dus wel te lopen vanaf de eerste van de maand volgend op de maand van opzeg. Zegt de huurder de 15de april op, dan begint de tegenopzeg van één maand te lopen op 1 mei om te eindigen op 31 mei.

ADVIES

U bent verhuurder. Als de huurder een tegenopzeg geeft en u later als verhuurder uw voornemen (bv. een verbouwing of zelf het pand betrekken) niet uitvoert, bent u volgens het Hof van Cassatie géén schadevergoeding meer verschuldigd aan de huurder (Cassatie, 22 juni 1998). Volgens Het Hof is de huur immers op dat ogenblik niet door uw opzegging maar door die van de huurder geëindigd. Om als verhuurder de kans op tegenopzegging te vergroten, kan het een aanrader zijn om ruim vooraf (meer dan zes maanden dus) de huur op te zeggen bv. voor eigen gebruik. De vraag is of de uitspraak van Cassatie niet kan door getrokken worden in het geval de verhuurder de huur zonder motivering opzegt tegen het einde van het derde of zesde jaar. Dus ma.w. als de huurder in dit geval tijdens de periode van opzeg zijn tegenopzeg geeft, zou u als huurder geen schadevergoeding verschuldigd zijn van negen of zes maanden huur.

U bent huurder. U kan niet de opzegperiode van zes maanden verlengen die de verhuurder gaf, door bv. helemaal op het einde van de zes maanden nog een tegenopzeg te geven van één maand, zodat u uiteindelijk 7 maanden in het pand bent gebleven. U bent als u de tegenopzeg geeft uiteraard nooit enige schadevergoeding verschuldigd.

WETTEKST

Artikel 3 § 5 Woninghuurwet
“Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de §§2 tot 4, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beêindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in het vorige lid niet verschuldigd”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…