MOET EEN HUURCONTRACT STEEDS VOOR NEGEN JAAR WORDEN AFGESLOTEN ?

ANTWOORD

In de woninghuur is de normale duur van een contract 9 jaar. Een contract voor kortere duur is ook mogelijk, op voorwaarde dat het maximaal 3 jaar duurt. En wat daar zo eigen aan is, is dat dit niet voortijdig kan worden opgezegd, niet door de huurder, niet door de verhuurder. Tenzij… in onderling overleg kan men natuurlijk altijd een einde maken aan het contract.

ADVIES

U bent verhuurder. Is het als verhuurder beter een gewoon negenjarig contract af te sluiten, of is het beter een contract voor korte duur af te sluiten. Als u zelf het pand min of meer vrij wilt houden, omdat u bv. het pand op korte termijn wil verkopen. Of omdat u het pand wil verhuren aan een vriend of familielid, dan kiest u natuurlijk best voor een huurcontract voor korte duur. Alhoewel (zie verder) bij een contract van negen jaar, kan u op elk ogenblik de huurder opzeggen op zes maanden, als uzelf of bepaalde naaste familieleden in het pand komen wonen. Het zal dus wat afwegen worden.

U bent huurder. Wil u énkele jaren (maximaal drie) echt “safe” zitten, dan kiest u eigenlijk best voor een termijn van bv. drie jaar. In deze drie jaar, kan de verhuurder of de nieuwe eigenaar u niet uit het pand zetten. U moet in principe dan ook uw bv. driejarige termijn uitdoen. Een variante kan zijn dat u bv. een contract neemt van twee jaar dat nog éénmaal met één jaar verlengbaar is. Kiest u voor bv. een contract van negen jaar dan kan de verhuurder u op elk ogenblik, zonder enige schadevergoeding, uit het pand zetten mits een opzegtermijn van zes maanden te geven als hijzelf of zijn naaste familie in het pand willen komen. Echt gerust bent u dan nooit bij een contract van negen jaar.

WETTEKST

Artikel 3 § 1 Woninghuurwet
“Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar …”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…