Bij de verkoop van een bedrijfsgebouw dat u reeds meer dan vijf jaar geleden heeft verworven , betaalt u 16,5% op de meerwaarde (verkoopwaarde minus boekwaarde).  
Voorbeeld. Stel u bent zelfstandige en u heeft een winkel in een volledig afgeschreven handelspand. Op het ogenblik dat u het gebouw verkoopt, is het niets meer waard in de boeken (volledig afgeschreven). Maar het pand wordt nu verkocht voor € 400.000. Dus u betaalt nu maar eventjes € 66.000 (€ 400.000 x 16,5%). Daar gaat u appeltje voor de dorst en uw zorgeloze oude dag.
Wat zou u hieraan kunnen doen…?We gaan er hier van uit dat het pand tot de ‘huwelijksgemeenschap’ behoort. Dus zijn we hier in de situatie dat het echtpaar het pand destijds samen kocht.

Stap 1.

Stap naar de notaris en breng het gemeenschappelijke pand onder in het ‘eigen vermogen’ van de echtgenote.
Let op! De echtgenote gebruikt het pand dus niet voor haar beroepsactiviteit. Dit is belangrijk. 
 
Stap 2.

Vervolgens verkoopt de echtgenote ‘haar’ pand aan een derde. De echtgenote zal op de meerwaarde niet belast worden. Voor haar is het gewoon een verkoop van een privé pand.. U ontsnapt zo aan de meerwaardebelasting. Wettelijk? In een arrest van het Hof van beroep te Antwerpen d.d. 14 oktober 1997 (werd bevestigd dat er geen belastbare meerwaarde kan ontstaan bij de verkoop door de ene echtgenoot, de volle eigenaar van het goed, wanneer het niet deze laatste is die het onroerend goed exploiteerde voor zijn beroepswerkzaamheid, doch wel de andere echtgenoot (die geen eigenaar is). Het blijft immers een absolute voorwaarde voor de belasting van een meerwaarde dat de belastingplichtige eigenaar is van het onroerend goed.
Ondertussen kon men bv. het pand huren van de andere echtgenoot. 
Wat kost dit? Er is hier sprake van een zgn. verdelingsrecht van 1% over de waarde van het pand als dit pand van het ‘gemeenschappelijke vermogen’ naar het ‘eigen vermogen’ van één van de echtgenoten gaat. Er wordt dus geen 12,5% registratierechten betaald over de waarde van het pand. Reken ook nog op ± € 1.200 notariskosten.
Een andere oplossing?Stel nu dat het pand ‘eigendom’ is van u die het pand voor uw beroep gebruikt. Dus u heeft het pand geërfd of gekregen van uwn ouders en oefent er bv. uw handel in uit. U trouwt maar hield op aanraden van uw familie het pand ‘eigen’.
Let op! Als we nu onze vorige tip toepassen, dan is er geen sprake van een verdelingsrecht maar betaalt u 12,5% registratierechten. Doe het anders…want dit is een te dure oplossing. 
 
Stap 1.
 
Eerst brengt u uwnpand onder in de ‘gemeenschap’ (men mag dus niet getrouwd zijn met ‘scheiding van goederen’, anders moet men eerst zijn huwelijksstelsel wijzigen). Dit kost slechts € 25! 
 
Stap 2.
 
Nu het pand in de ‘gemeenschap’ zit, gaat het naar het ‘eigen vermogen’ van de echtgenote tegen 1% verdelingsrecht.
Let op! Laat wel de nodige tijd tussen de verschillende stappen. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…