Nu de mensen en flink stuk ouder worden en de familiebanden minder ‘close’ duikt lijfrente hoe langer hoe meer op als een waardig alternatief voor de verkoop van uw woning. Tot niet zo lang geleden werd er wat neerbuigend gedaan over eigenaars die hun woning in lijfrente gaven, deze mensen hadden blijkbaar geld nodig of hadden het ‘niet zo breed’. Nu is veelal het uitgangspunt anders: iemand woont in een woning en wil hier graag blijven wonen maar heeft als actieve senior nog een pak plannen. Hij wil geld om te reizen of comfortabel te leven.

Als de senior vindt dat hij best wat meer zou kunnen hebben om die wereldreis te maken of om op jaarbasis een appartement aan de kust te huren, duikt lijfrente als alternatief op. Deze stap wordt des te makkelijker als de kinderen financieel ook niets te kort komen. Gevolg?
De lijfrenteformule zit in de lift en zal o.i. hoe langer hoe populairder worden. Maar u moet natuurlijk wel aan de andere kant, personen vinden die met lijfrente willen kopen. Daarom bestaat lijfrente hoe langer hoe meer in allerlei vormen en werd al lang het stoffige imago van de lijfrente achter ons gelaten.
We gaan hierna dieper in op allerlei aspecten van de lijfrente. Het principe Een verkoop op lijfrente kan net zoals een gewone verkoop enkel geldig gebeuren in een notariële akte. Ook nu zal er meestal een voorschot worden gevraagd, alhoewel dit niet wettelijk geregeld is. U verkoopt dus uw woning op lijfrente. Wat wil dit zeggen?

U draagt net zoals bij een gewone verkoop de eigendom over aan de lijfrentenemer. U zal als lijfrentegenieter bv. 10% voorschot krijgen bij de verkoop en verder krijgt u, zolang u leeft, maandelijks of driemaandelijks of zelfs jaarlijks een som. Juristen spreken over een kanscontract. De koper kan geluk hebben, dat u snel overlijdt en dan doet hij een goede zaak… maar leeft u lang dan doet hij er meestal geen goede zaak aan.
Dit is het simpele scenario, er zijn echter ook varianten mogelijk (zie verder). Hoeveel u vraagt of ontvangt voor de verkoop, hangt natuurlijk af van wat het pand waard is en van de zgn. leef- en sterftetabellen. De te betalen som die u als verkoper ontvangt wordt mee bepaald in functie van u te verwachten levensduur. Het moet immers een evenwichtig contract zijn, beide partijen moeten een eerlijke kans hebben.
Is de verkoper 80 dan betaalt u als koper maandelijks meer voor hetzelfde huis dan wanneer de koper er 65 is. Immers de verkoper van 80 zal ‘normaal’ gezien minder lang nog van het daglicht genieten dan de man van 65 jaar. Bij een verkoop op lijfrente zullen dezelfde registratierechten betaald worden als bij een gewone verkoop.

Dit betekent 10% in Vlaanderen, en 12,5% in het Brussels Gewest en Wallonië. Of in bepaalde gevallen 5% (Vlaanderen) als er sprake is van klein beschrijf en 6% in Wallonië. In het Brussels Gewest werd het klein beschrijf afgeschaft. Ook nu zullen er meestal nog hypotheekkosten bijkomen. De opties… Indexeren is de boodschap. Meestal wordt de lijfrente geïndexeerd. Anders gaat u als verkoper snel een slechte zaak doen.
Dus dit is een absolute must. U kan indexeren aan de gezondheidsindex bv. maar ook aan de gewone hogere index der consumptieprijzen. De langstlevende. Stel dat u getrouwd bent en u geeft uw woning in lijfrente. Wat als u overlijdt? Krijgt uw vrouw dan geen lijfrente meer?U moet best voorzien dat de lijfrente verder wordt betaald aan de langstlevende in dat geval. Wel kan u bv. voorzien dat het bedrag van de lijfrente verminderd wordt als één van beiden overlijdt. Dit is contractueel allemaal overeen te komen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…