KUNNEN FORFAITAIR BEPAALDE KOSTEN HERZIEN OF GEINDEXEERD WORDEN ?

ANTWOORD

Naast de huurprijs kan de verhuurder ook een kostenvergoeding vergoeding vragen. De verhuurder zal  met deze kosten de nutsvoorzieningen en allerhande taksen betalen. Het is mogelijk dat huurder en verhuurder voor deze kosten een forfait zijn overeengekomen in de huurovereenkomst. Dit is volgens de woninghuurwet perfect mogelijk. Ook dit kostenforfait mag geïndexeerd worden. Het kostenforfait mag alleen geïndexeerd worden als dit expliciet in het huurcontract staat, ook bij de woninghuur.

ADVIES

U bent verhuurder. Wat als op een bepaald ogenblik blijkt dat dit forfait niet meer voldoende de kosten dekt en u eigenlijk als verhuurder van dit forfait af zou willen ? U zou gewoon willen dat de huurder de werkelijke kosten betaalt i.p.v. een forfait. Kunt u deze afspraak zomaar ineens wijzigen ? Ja, zowel huurder als verhuurder kunnen sinds 1997 (art. 9, 4°, wet van 13 april 1997) op élk ogenblik de omzetting van het ene stelsel naar het andere vorderen. We zeggen “vorderen” omdat dit recht afgedwongen kan worden bij de vrederechter. Deze moet er echter niet op ingaan. Hij kan ook bepaalde modaliteiten opleggen. Ook heeft elke bepaling in het huurcontract die deze omzetting uitsluit geen waarde (zgn. bepaling van dwingend recht). Uiteraard komen beide partijen de omzetting best overeen in onderling akkoord.

U bent huurder. Ook als huurder heeft u dus het recht om de omzetting van het forfait naar de werkelijke kosten te vragen, als u denkt dat dit voordeliger voor u uitkomt.

Artikel 7 §2 Woninghuurwet
“Iedere partij kan te allen tijde aan de vrederechter de herziening van de forfaitaire kosten en lasten vragen of de omzetting ervan in werkelijke kosten en lasten”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…