KAN IK EEN HUURCONTRACT AFSLUITEN VOOR MEER DAN NEGEN JAAR ?

ANTWOORD

Het principe is dat een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats wordt geacht aangegaan te zijn voor een termijn van negen jaar. Maar de partijen kunnen echter in een schriftelijke huurovereenkomst overeenkomst een termijn afspreken langer dan negen jaar. De termijn die wordt afgesloten, boven de negen jaar, hoeft geen veelvoud te zijn van drie of negen. Neen, er kan evengoed een huurovereenkomst van bv. 11 of 14 jaar worden overeengekomen. Alleen mag er zogenaamd geen eeuwigdurende overeenkomst worden afgesloten, dus een huur mag nooit voor meer dan 99 jaar worden afgesloten.

Het moet dus wel steeds gaan om een schriftelijke huurovereenkomst. Meer nog er is zelfs een authentieke, dus notariële akte nodig. Dit brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee.

ADVIES

U bent verhuurder. U moet al heel bijzondere redenen hebben om u zolang te willen binden aan een huurder. Zorg er voor dat er contractueel expliciet bepaald is dat kosten van de notariële akte ten laste zijn van de huurder.

U bent huurder. Denk niet dat u nu meer zekerheid hebt qua opzegmogelijkheden vanwege de verhuurder (zie verder). De verhuurder kan u nog steeds opzeggen om bv. de woning zelf te bewonen. Wilt u bv. zekerheid rond het lot van belangrijke verbouwingswerken die u op uw kosten uitvoerde, dan kan u andere afspraken maken met de verhuurder. U hoeft daarvoor geen huurcontract af te sluiten voor langer dan negen jaar.

WETTEKST

Artikel 3 § 7 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst tevens bij geschrift worden gesloten voor een termijn die een duur van negen jaar te boven gaat.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…