KAN EEN HUURCONTRACT VAN NEGEN JAAR VROEGTIJDIG DOOR DE VERHUURDER WORDEN OPGEZEGD ?

ANTWOORD

De schriftelijke woninghuurcontracten van meer dan drie jaar en alle mondelinge huurovereenkomsten worden steeds geacht te zijn aangegaan voor negen jaar. Hier zal de reden waarom u opzegt een rol spelen.
Wenst u het goed zelf te betrekken of wilt u het laten betrekken door bv. uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), broers of zusters, dan kunt u te allen tijde opzeggen mits een opzegtermijn van zes maanden.

Indien u het onroerend goed (of een gedeelte) wilt heropbouwen, verbouwen of renoveren, geldt ook een opzegtermijn van zes maanden. U kunt de opzeg hier enkel geven bij het verstrijken van elke driejarige periode.

De verhuurder kan eveneens bij het verstrijken van elke driejarige periode – de huur beëindigen zonder motivering, met alweer een termijn van zes maanden. Hier zal hij wel een vergoeding moeten betalen, gelijk aan negen maanden huur als hij opzegt op het einde van de eerste driejarige termijn, én zes maanden als hij opzegt op het einde van de tweede driejarige periode (dus na zes jaar).

ADVIES

U bent verhuurder. Als u bv. verhuurt sedert 01.01.2004 dan kunt u dus als verhuurder opzeggen met ingang van 01.01.2007, maar dit dus met een aanzienlijke schadevergoeding (zie hoger) tenzij u dus opzegt voor zgn. eigen gebruik of bij een belangrijke verbouwing. Zegt u dus op zonder reden dan betaalt u dus een belangrijke schadevergoeding, tenzij u dus opzegt tegen het einde van de negenjarige periode

U bent huurder
. Weet dus als huurder dat de verhuurder u zomaar niet kan opzeggen, sta dus op uw rechten. Laat dus steeds de schadevergoeding uit betalen waar u dus wettelijk recht op heeft. Weet dat als de verhuurder u niet opzegt op het einde van de negenjarige huurovereenkomst, deze overeenkomst automatisch en onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd. Wel zal deze verlenging telkens slechts voor drie jaar gebeuren.

WETTEKST

Artikel 3 Woninghuurwet
“Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar. De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden vóór de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend.
Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…