KAN DE VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN OOK WORDEN GEVRAAGD AAN DE NIEUWE EIGENAAR ?

ANTWOORD

Wat als de oorspronkelijke verhuurder zijn pand verkoopt ? Kan de huurder dan ook nog de verlenging wegens buitengewone omstandigheden vragen ? Uiteraard kan dit, het is niet omdat een pand verkocht wordt, dat de huurder niet meer het recht zou hebben om de verlenging aan te vragen.

ADVIES

U bent verhuurder. Dus of u de huurder nog opzegt of de nieuwe eigenaar doet dit, maakt niet zoveel uit. In beide gevallen kan de huurder een verlenging wegens buitengewone omstandigheden inroepen.

U bent huurder. Ook bij het overlijden van de oorspronkelijke verhuurder behoudt u als huurder het recht om de verlenging wegens buitengewone omstandigheden aan te vragen. U zal dan uw aanvraag tot de erfgenamen moeten richten. Maak hier geen fouten. Speel op zeker en stuur alle erfgenamen een verzoek.

WETTEKST

Artikel 11 Woninghuurwet
Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolg van een opzegging, kan de huurder, die het bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken. Deze verlenging wordt, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. Hij stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast. De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan, en de vergoeding die bij toepassing van artikel 3,§4, verschuldigd is, beperken of opheffen.
Slechts een aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter deze verlenging toestaan eveneens onder dezelfde voorwarden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…