KAN DE VERHUURDER U OPZEGGEN ZONDER REDEN ?

ANTWOORD

De huurder kan een woninghuurovereenkomst die normaal negen jaar loopt, inderdaad vroegtijdig opzeggen, en dit zonder dat hij een reden moet opgeven. Dit kan echter niet op ieder ogenblik maar slechts op het einde van elke driejarige periode (dus het derde of zesde jaar). Bovendien moet er dan nog een opzegtermijn gegeven worden van zes maanden. Met andere woorden minstens zes maanden voor het einde van het derde of zesde jaar moet de opzeg gebeuren.

Bovendien moet de verhuurder nog een vrij forse schadevergoeding betalen. Deze schadevergoeding
bedraagt :

° negen maanden huur wanneer de verhuurder opzegt voor het einde van de eerste driejarige periode ;

° zes maanden huur wanneer de verhuurder opzegt voor het einde van het zesde jaar.

Wordt er tegen het einde van het negende jaar opgezegd, dan moet er geen schadevergoeding meer betaald worden.

ADVIES

U bent verhuurder. Als u wenst op te zeggen zonder motief, stuur dan de opzegbrief steeds aangetekend. Zo heeft u een ontvangstbewijs en vermijdt u alle discussies over het al dan niet tijdig versturen van uw opzegbrief.

U bent huurder. Tracht de verhuurder te overtuigen om “afstand te doen” van het recht om de overeenkomst zonder motief voortijdig te beëindigen. De verhuurder kan hier afstand van doen in de huurovereenkomst. Deze afstand kan voor een deel of voor de volledige looptijd van de overeenkomst gelden. Zo zou het gerechtvaardigd kunnen zijn, dat u vraagt als huurder dat de verhuurder zich er toe verbindt om in de eerste driejarige periode nooit op te zeggen zonder motief.

WETTEKST

Artikel 3 §4 Woninghuurwet
“ Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.
Deze vergoeding is gelijk aan negen dan wel zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode.
De partijen kunnen evenwel overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…