KAN DE VERHUURDER MEERDERE HUURDERS VAN EENZELFDE APPARTEMENTSGEBOUW SAMEN OPZEGGEN OMDAT HIJ HET FLATGEBOUW GAAT VERBOUWEN ?  

ANTWOORD

De verhuurder kan inderdaad in dit geval de huurders samen opzeggen. Hij hoeft zelfs niet te wachten tot op het einde van elke driejarige periode. Neen, hij kan dit op elk ogenblik met een vooropzeg van zes maanden. Wel mag er geen opzeg gebeuren tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst.

De verhuurder moet verder :
° verbouwen overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften;
° hij moet werken uitvoeren aan het eigenlijke woongedeelte van de huurder; anders gesteld de werken moeten van die aard zijn dat het voor de huurder onmogelijk is in het appartement te blijven wonen gedurende de werken;
° de kostprijs van de werken moet meer dan drie jaar huur bedragen;
° de verhuurder moet ook bepaalde stukken kunnen voorleggen, of een beschrijving van de werken met gedetailleerde kostenraming, of een bestek, of een aannemingsovereenkomst.

De opzeg om deze reden is énkel mogelijk als er verbouwingswerken worden uitgevoerd, waarvan de kostprijs meer dan twee jaar huur van het volledige gebouw bedraagt.

ADVIES

U bent verhuurder. Het is niet nodig dat u als verhuurder alle huurders opzegt op hetzelfde moment. U mag de huurders op verschillende tijdstippen opzeggen, zo kan u het verlies aan huurinkomsten beperken. De renoveerders kunnen niet altijd overal op hetzelfde tijdstip beginnen. Ook als er enkele appartementen leeg staan in het gebouw, kan u toch nog van deze opzegmogelijkheid gebruik maken. Het is dus niet noodzakelijk dat alle appartementen verhuurd zijn.

U bent huurder. De verhuurder moet duidelijk vermelden in zijn opzeggingsbrief dat hij u opzegt met het oog op de verbouwing of de verfraaiing van het door u gehuurde appartement. Als de verhuurder dit vergeet, is er sprake van een ongemotiveerde opzeg met betaling van een schadevergoeding van 9 of 6 maanden huur . De verhuurder moet met de werkzaamheden beginnen binnen de zes maanden ná het einde van de opzegtermijn. Verder is het zo dat de werken moeten beëindigd worden binnen de 24 maanden ná het einde van de opzegtermijn. Wanneer de verbouwingen niet tijdig zijn aangevangen of beëindigt, dan heeft de huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huur.

WETTEKST

Artikel 3 § 3 Woninghuurwet
“……Met het oog op het goede verloop van de werken kan de verhuurder van verscheidene woningen in eenzelfde gebouw te allen tijde verscheiden huurovereenkomsten beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes manden, voor zover de huurovereenkomst niet tijdens het eerste jaar wordt opgezegd ….”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…