KAN DE HUURDER VROEGTIJDIG OPZEGGEN ?

ANTWOORD

Als huurder kan u de standaardhuur van negen jaar op élk ogenblik beëindigen, mits een opzeg van drie maanden. Deze opzegtermijn begint wel pas ook nu weer te lopen op de eerste dag van de maand, volgend op de maand tijdens dewelke de opzegging gebeurt. Dus ook nu gaat een opzeg op bv. 15 april pas beginnen lopen vanaf 1 mei.

Maar de huurder moet wel een schadevergoeding betalen als hij opzegt gedurende de eerste drie jaar van de standaardhuur.

De schadevergoeding bedraagt :

° drie maanden huur, als de huurder opzegt tijdens het eerste jaar -maar dit kan dus bv. al na één maand zijn – dus op elk ogenblik tijdens het eerste jaar;
° twee maanden huur, als de huurder opzegt tijdens het tweede jaar van de huurovereenkomst;
° één maand huur als de opzeg gebeurt tijdens het derde jaar.
Vanaf het vierde jaar kan de huurder dus op élk ogenblik een opzeg geven zonder één euro schadevergoeding te betalen.

ADVIES

U bent verhuurder. Wil u echt zeker zijn dat een huurder nooit zomaar kan opzeggen mits drie maanden huuropzeg, dan kan u soms beter kiezen voor een huurcontract van bepaalde duur (bv. drie jaar)(zie hierna).

U bent huurder. Uw recht om op élk ogenblik op te zeggen mits een vooropzeg van drie maanden, kan contractueel nooit worden uitgesloten. Ook niet in gezamenlijk overleg bijvoorbeeld. Dit recht behoudt u dus steeds als huurder, onafgezien van wat er in uw huurcontract staat. U hoeft uw opzeg dus niet te motiveren. Wel is het aangeraden ook nu de opzeg schriftelijk een aangetekend te doen. Als u als huurder uw opzeg geeft in de loop van oktober van bv. het eerste jaar, dan begint de opzeg pas te lopen op de eerste dag van november om te eindigen op 31 januari van het tweede jaar. U bent dan slechts twee maanden en geen één maand huur verschuldigd als schadevergoeding.

WETTEKST

Artikel 3 § 5 Woninghuurwet
“De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…