IS HET NIET BETER DAT HUURDER EN VERHUURDER SAMEN EEN VERZEKERING AFSLUITEN ?

ANTWOORD

De brandverzekering van de huurder en de verhuurder dekken hetzelfde risico, nl. de verhuurde woning. Toch kan u niet zomaar één van beide verzekeringen laten vallen zoals we hiervoor zagen. Een huurder (of gebruiker) van een woning sluit een brandverzekering af. De huurder verzekert de “werkelijke waarde” van de woning, d.w.z. de heropbouwwaarde min de slijtage. De eigenaar verzekert hetzelfde gebouw omdat hij zijn bezit wenst te beschermen. De eigenaar verzekert zijn woning voor de “nieuwwaarde”. Dat betekent dat met de ontvangen schadevergoeding een gelijkaardige woning moet kunnen opgetrokken worden. Als een brand het gevolg is van een natuurkracht zoals bv. blikseminslag zal de huurder niet aansprakelijk zijn voor de aangerichte schade. In dat geval komt de verzekering van de eigenaar tussen en is de kous af. Maar als zou kunnen aangetoond worden dat de huurder aansprakelijk is voor de brand, dan zal de verzekering van de eigenaar de vergoede schade terugvorderen van de verzekeringsmaatschappij van de huurder.

Er bestaat evenwel een mogelijkheid voor de huurder om de premie van zijn woningverzekering gevoelig te verminderen. Wanneer de eigenaar in zijn polis een clausule van “afstand van verhaal” laat opnemen, hoeft de huurder zich niet langer te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid. De huurder dient dan enkel nog zijn persoonlijke spullen, de zgn. inboedel, te verzekeren. Door deze clausule belooft de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar om geen schadevergoeding terug te vorderen van de huurder. De premie van de eigenaar zal hierdoor meestal met 30 tot 50 % stijgen. Het is dus interessant voor de huurder, maar ook voor de verhuurder. De verhuurder is zeker dat  een degelijke polis gesloten wordt en er is slechts één maatschappij. Belangenconflicten zijn dus uitgesloten.

ADVIES

U bent verhuurder.  Zoals we hiervoor zagen stijgt de verzekeringspremie flink als u opteert van een “afstand van verhaal”. U kan dan wel deze bijpremie gewoon aan de huurder aanrekenen. Dit zal ook voordeliger zijn voor de huurder. De premie die hij voor een eigen verzekering “huurdersaansprakelijkheid” moet betalen, zal in heel wat gevallen hoger liggen dan de bijpremie voor de eigenaar/verhuurder.

U bent huurder. Als de eigenaar “afstand van verhaal” doet, dan bent u als de huurder nog niet 100 % veilig. Voor de schade aan het verhuurde gebouw zelf is er geen probleem, maar als de brand overslaat naar de buren, kan er wel een probleem rijzen. De stoffelijke schade (gebouw e.d.) bij de buren is normaal gezien wel gedekt (door de dekking “verhaal van derden” in de polis voor de inboedel van de huurder). Maar voor de lichamelijke schade die de buren zouden lijden, kan de huurder nog wel aangesproken worden.

Het is wel aan te raden dat u als huurder een schriftelijk bewijs van de afstand van verhaal in handen heeft. Men weet maar nooit.

WETTEKST

Artikel 1732 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Artikel 1735 Burgerlijk Wetboek
Hij (is de huurder) is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaat door toedoen van zijn huisgenoten of onderhuurders.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…