HOE MOET DE HUURINDEXERING JUIST WORDEN BEREKEND ?

ANTWOORD

De woninghuur moet volgens de volgende formule geïndexeerd worden :

basishuurprijs x nieuwe gezondheidsindex/aanvangsindex

Basishuurprijs. Dit is de huur zoals vermeld in het oorspronkelijk contract. Dus niet de laatst geïndexeerde huur.
Aanvangsindex. De aanvangsindex is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het contract werd gesloten (zie voor deze datum op het contract).
Nieuwe index. De nieuwe index is de “gezondheids”index van de maand vóór de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract.
Gezondheidsindex. Voor alle huurcontracten (dus niet alleen de woninghuur) moet u de gezondheidsindex toepassen. Alleen voor pacht, sociale huur en de verhuur van roerende goederen werkt u met de gewone index.

ADVIES

U bent verhuurder. Een voorbeeld om nog eens duidelijk te maken hoe er correct moet geïndexeerd worden. Een huurcontract werd afgesloten en getekend op 1 maart 2005, de huurder mag in het pand vanaf 1 mei 2005. Een eerste indexatie is mogelijk op 1 mei 2006. De basishuur is dus de huurprijs die in het contract staat. De aanvangsindex, is de index van februari 2005. De nieuwe index, is de index van april 2006. En dan is het nog van belang dat u de gezondheidsindex neemt.

U bent huurder. Kijk toch maar even kritisch na, of de verhuurder de berekening wel juist maakte. Kijk de indexcijfers na en controleer de berekening op : U kunt alles snel uitrekenen via de website http://statbel.fgov.be/indicators/rent_nl.asp.

WETTEKST

Artikel 6 Woninghuurwet
“Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is afgesloten, is de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per jaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…