HEEFT DE VERHUURDER STEEDS HET RECHT DE HUUR TE INDEXEREN ?

ANTWOORD

De verhuurder mag élk schriftelijk woninghuurcontract indexeren, ook al staat dit niet expliciet in het huurcontract. Tenzij uitdrukkelijk in het huurcontract is bepaald dat de huur niet geïndexeerd wordt. Uit het ontbreken van een indexeringsbeding, kan niet afgeleid worden dat de indexering expliciet werd uitgesloten. Het is dus niet mogelijk stilzwijgend een uitsluiting van indexering overeen te komen.

Indexatie is énkel toegestaan bij schriftelijke huurovereenkomsten.

ADVIES

U bent verhuurder. U moet de huurindexatie steeds schriftelijk vragen aan de huurder. Vergeet dus niet en briefje te schrijven met de vermelding dat de huurprijs stijgt met zoveel … ingevolge de volgende … huurindexatie.

U bent huurder. Ga er maar vanuit dat uw huur geïndexeerd wordt. Een uitsluiting van het indexatiebeding is immers zeer uitzonderlijk. Onderhandel liever over andere punten die voor u van belang zijn, dit lijkt ons een stuk zinvoller.

 
WETTEKST

Artikel 6 Woninghuurwet
“Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is gesloten, is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van  levensonderhoud eenmaal per jaar …”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…