Een vennootschap, eigenaar van een woning (ouder dan vijf jaar), wil verbouwingen doen. Kan dit aan 6% BTW?

Dit is mogelijk.  Ten onrechte denkt men wel eens dat dit enkel kan voor natuurlijke personen.

Heeft de vennootschap een woning als actief die ouder is dan vijf jaar (in principe 15 jaar) dan kan de vennootschap ook bepaalde werken laten factureren tegen het gunstug tarief van 6 % BTW.

In feite zijn de spelregels niet anders voor een vennootschap dan voor een natuurlijk persoon.  Het is immers de bestemming van de woning die van belang is. Let wel, het maakt niet uit of men zelf als bedrijfsleider of een huurder in de villa van de vennootschap woont.  M.a.w. wordt de woning volledig door de vennootschap voor haar beroepsactiviteit gebruikt dan is 6% niet aan de orde.

Maar het kan zo zijn dat een gedeelte van de woning privé wordt gebruikt en een ander deel als kantoorruimte. Ook 6 % BTW ?
Van belang is aan welk gedeelte van deze woning de werken uitgevoerd worden.  Aan de woning, aan het kantoor of over het hele gebouw (bv het dak).  Ook is het belangrijk of er wordt gewerkt aan een woning die voor meer of minder dan 50 % privé wordt gebruikt.

Het privé-gebruik overweegt

Eerst gaan we uit van een woning, eigendom van de vennootschap, waar het privé-gebruik groter is dan het beroepsgedeelte :

1) men geniet de 6 % BTW als de werken enkel betrekking hebben op het privé-gedeelte.
2) Hebben de werken betrekking op de volledige woning, (bv herstellen van het dak) dan geldt ook 6 % BTW.

Worden er alleen werken uitgevoerd aan het beroepsgedeelte dan betaalt men sowieso 21 % BTW.

Het beroepsgedeelte overweegt

Als daarentegen het privé-gedeelte kleiner of gelijk is aan het beroepsgedeelte, dan zijn het de volgende regels.  Men geniet alleen 6 % BTW voor de werken die betrekking hebben op het privé-gedeelte. Hebben de werken betrekking op het ganse gebouw dan moet men de factuur splitsen (verhouding van het privé- en het beroepsgedeelte).  De werken die enkel slaan op het beroepsgedeelte worden afgerekend aan 21% BTW.

Noot: indien de woning nu niet in de vennootschap zit (maar wel eraan verhuurd wordt) en bv. gemengd gebruikt wordt, dan gelden dezelfde regels.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…