BESTAAT ER ZOIETS ALS EEN LEVENSLANG HUURCONTRACT ?

ANTWOORD

Huurder en verhuurder kunnen overeenkomen dat huur enkel eindigt bij het overlijden van de huurder. Er moet uiteraard geen opzeg gegeven worden. Overlijdt de huurder dan komt er gewoon een einde aan de huur. Het moet gaan om een schriftelijke huurovereenkomst. Werd er geen schriftelijk huurcontract opgemaakt dan wordt de overeenkomst gewoon beschouwd als een negenjarige huurovereenkomst.

ADVIES

U bent verhuurder. U kan ook bij een levenslange huur toch nog enkele opzegmogelijkheden voorzien. Dit is zeker een aanrader als u in de positie van de verhuurder verkeert (zie vraag 45). Besef wel dat u anders de eventuele verkoop van het pand wel in ernstige mate hypothekeert. Niemand koopt een woning voor zichzelf als er een levenslang huurcontract op zit.

U bent huurder. In principe is een schriftelijk huurcontract tussen huurder en verhuurder voldoende. Toch gaat u best naar de notaris. Op deze manier maakt u de huurovereenkomst, zgn. “tegenwerpelijk” aan derden. Dit betekent dat derden met de levenslange huurovereenkomst moeten rekening houden. Dit is uiteraard erg belangrijk als het pand verkocht wordt of er beslag wordt opgelegd. Is het huurcontract tegenwerpelijk gemaakt, dan zal bv. een koper van de woning met uw levenslange huurcontract moeten rekening houden. Uiteraard komen hier kosten bij kijken.

WETTEKST

Artikel 3 § 7 Woninghuurwet
§8 In afwijking van §1 kan de huurder een schriftelijke huurovereenkomst sluiten voor het leven. Die huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de huurder. Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van §§2 tot 4, tenzij partijen anders overeenkomen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…