Normaal stappen koper en verkoper binnen de vier maanden na het ondertekenen van het compromis, naar de notaris om de definitieve akte te verlijden. Wat als deze termijn om welke reden dan ook niet haalbaar is, betaalt u dan een boete en dus meer registratierechten ?

1.Haalt u deze termijn van vier maanden niet, dan is er een elegante oplossing ?

Als deze termijn van vier maanden niet gehaald wordt, dan kunt u steeds uw compromis laten registreren. U betaalt dan de registratierechten die u normaal moet betalen bij de notaris, nu reeds op het registratiekantoor.

2. Wanneer begint deze termijn te lopen als er gekocht werd onder “opschortende voorwaarde ?

Als u aankocht onder opschortende voorwaarde, begint de termijn van vier maanden pas te lopen vanaf het vervullen van de opschortende voorwaarde. Met andere woorden zolang de registratieverplichting niet is vervuld, is er helemaal geen registratieverplichting.
In dit verband is het leuk te weten dat de notariële akte nog kan gesloten worden onder opschortende voorwaarde. In dit geval moet de notaris de akte laten registreren binnen de 15 dagen. Maar er is dan alleen het “algemeen vast recht” van € 25 verschuldigd. Ook hier zijn pas de volle pot registratierechten (het zgn.”algemeen vast recht 10 of 12,5 %) verschuldigd, als de opschortende voorwaarde is verschuldigd.

3. Als ik de compromis registreer, moet ik dan nog naar de notaris ?

Als u het compromis laat registreren dan moet u later toch naar de notaris. Maar op deze manier vermeed u wel boeten. Bij de notaris betaalt u dan op de definitieve notariële akte énkel nog het algemeen vast recht van € 25.

4. Hoeveel bedraagt de boete als ik toch niet tijdig het compromis registreer of de definitieve akte verlijd ?

In principe is de boete erg hoog, en is deze boete gelijk aan wat u moet betalen aan registratierechten. U betaalt m.a.w. tweemaal registratierechten. Maar de boete wordt echter door de fiscus zelf verminderd, volgens een wettelijk barema (K.B. van 27 augustus 1993).

De boete is gelijk aan de wettelijke intrest (7% per jaar) op de registratierechten, en dit vanaf het verstrijken van de vier maanden tot aan de definitieve akte. Maar echter begrensd, met een minimumboete van steeds 1/10de van de registratierechten en maximaal de helft.

5. Wat als de notariële akte werd verleden binnen de vier maanden maar dat de registratie van de akte gebeurde na de vier maanden ?

In dit specifieke geval is er geen boete. Het is namelijk zo dat het verlijden van de notariële akte de registratietermijn verlengt met vijftien dagen. Dit dus vanaf de datum van de notariële akte.

Een compromis wordt gesloten op 10 december 2003, de registratietermijn verstrijkt dan op 10 april 2004. Als nu de notariële akte wordt verleden op 8 april 2004, dan moet de notariële akte uiterlijk geregistreerd worden op 23 april 2004.

6. Weet u dat u de boete van te late registratie ook gewoonweg kunt vermijden ?

Als koper en verkoper binnen de vier maanden de notaris opdracht geven tot het opstellen van de notariële akte, dan kan deze boete vermeden worden. De akte moet niet effectief verleden zijn, het gaat gewoon om het geven van de opdracht. De notaris zal dan een onherroepelijke volmacht laten ondertekenen om de akte op te maken.

De registratierechten moeten dan betaald worden aan de notaris (dus geconsigneerd worden). Men kan dit achteraf bewijzen door bv. een kwitantie voor te leggen.

7. Moet alleen de koper de boete betalen voor laattijdige registratie ?

Neen, ook de verkoper kan hiervoor aangesproken worden ?

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…