Sommige mensen betalen maar 5 % registratierechten bij de aankoop van een woning. Wie zijn nu juist die beroepsverkopers ?

1. Betaalt een beroepsverkoper in gans België 5 % registratierechten ?

Er is sprake van 5 % registratierechten in het Vlaams en Waals Gewest. Sinds 1 januari 2003 bedraagt dit tarief 8 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Wie is beroepsverkoper ?

U kunt beroepsverkoper worden als u én een beroepsverklaring indient en een waarborg verstrekt.

Wat is een beroepsverklaring ? Een beroepsverklaring is een document dat u zelf kunt opmaken en moet indienen bij de Ontvanger van het registratiekantoor.

U zet er op : uw naam, voornamen, beroep, woonplaats, geboortedatum- en plaats. Verder zet u als tekst : Ondergetekende verklaart een beroepsverklaring te ondertekenen in uitvoering van artikel 63 van het Wetboek van Registratierechten, gedaan te … op … handtekening.

Hoe zit het nu met de waarborg ? Om beroepskoper te mogen zijn moet u een beroepsverklaring indienen maar ook een waarborg geven. Dit kan bv. een persoonlijke waarborg zijn of het kan om effecten gaan. Deze waarborg kan heel wat vragen oproepen.

3. Hoe groot moet de waarborg zijn ?

Deze borg hangt af van de belangrijkheid van de aankopen tegen het verlaagde tarief van 5 % en de nog niet terug verkochte goederen. Bij de aanvraag van het statuut wordt rekening gehouden met de eerste aankoop. De borg zal echter minimaal € 5 000 bedragen, dit is wettelijk vastgelegd (art. 70 W. Reg.).

Maar er is meer, men zal als minimum vragen : het bedrag van de rechten verhoogd met 10 % en dit resultaat nogmaals verhoogt met 10 %.

Als u bv. een aankoop doet in het Vlaamse Gewest van € 150 000 dan bedraagt de minimale borg : ((€ 150 000 à 10 %) + 10 %) + 10 % = (€ 15 000 + 1 500) + 10 % = 16 500 + 10 % = € 16 500 + € 1 650 = € 18 150.

4. Kan de grootte van de borg nog veranderen ?

Ja. Maar in principe wordt de waarborg slechts één keer per jaar, in het najaar, aangepast. Let op, de Administratie heeft steeds het recht om een verhoging te vragen.
U moet op dit verzoek ingaan, anders kunt u uw statuut verliezen, en worden alle aanvullende rechten opeisbaar.

5. Kan ik ook een vermindering van de borg vragen ?

Ja, u kunt als beroepspersoon nog steeds een vermindering van uw borg vragen, als u bijvoorbeeld niet veel meer koopt en verkoopt als beroepspersoon.

6. Hoeveel tijd heeft een beroepspersoon om een pand terug te verkopen ?

U heeft als beroepspersoon tien jaar om terug te verkopen. Dit wil zeggen uiterlijk op 31 december van het tiende jaar na de authentieke aankoop. Maar er is meer. Als u koopt op 15 mei 2003, dan heeft u dus tijd tot 31 december 2013.

U moet binnen de 5 jaar na het afleggen van de beroepsverklaring aantonen dat u “eerder constant dan uitzonderlijk bezig bent met de verkoop van een onroerend goed”. Dit is niet meer of minder dan een feitenkwestie. Meestal wordt als vuistregel gehanteerd dat drie wederverkopen binnen de vijf jaar voldoende zijn.

Wat als u nu niet deze norm haalt, dan moet u bij betalen. Namelijk het verschil tussen 5 % en 10 % in het Vlaams Gewest, en tussen 8 % en 12,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast is er op iedere aankoop een boete verschuldigd van minimum 1/10de en maximum 1/12de op de verschuldigde bijrechten. Ook speelt u uw toelating als beroepsverkoper kwijt.

7. Wat gebeurt er als ik als beroepspersoon het pand niet terug verkocht krijg binnen de tien jaar ?

Als de beroepsverkoper er niet in slaagt het pand of zelfs een gedeelte ervan bij authentieke akte terug te verkopen, dan moet hij 12,5 % of 10 % (Vlaams Gewest) bijbetalen.

8. Kan ik als beroepsverkoper ook tegen 5 % registratierecht kopen op een openbare verkoop ?

Neen, als beroepsverkoper kunt u enkel tegen 5 % (Vlaams Gewest en Wallonië) en tegen 8 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kopen bij een verkoop uit de hand, en niet bij een openbare verkoop.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…