Stel dat ik énkel vastgoed hebben zitten in mijn vennootschap, het is met andere woorden een zuivere patrimoniumvennootschap. Is er nu een probleem als ik deze aandelen belastingvrij én zonder registratierechten verkoop. Of kan dit niet voor de Ontvanger ?

1.Is er een probleem voor de fiscus ?

Neen, in principe is er hier geen enkel probleem . Dit in tegenstelling tot wat al eens beweerd wordt. U koopt of verkoopt aandelen, niet meer of minder. U kunt er ook niet aan doen dat er toevallig één of meerdere panden in de vennootschap zit.

In het doel van de vennootschap zal trouwens instaan dat zij beheer van vastgoed doet. Dus waar is het probleem ? Niettemin draag nog wat goodwill of bureaumateriaal over, zo maakt u van de vennootschap toch wat meer vennootschap.

2. Zijn er echt in dit verband geen bepaalde aandachtspunten ?

Toch wel. Volgende dingen doet u best niet, want deze elementen doen vermoeden dat er een constructie opgezet werd :

a) Zet niet in het compromis : “het onroerend goed wordt verkocht, maar de verkoop zal gebeuren door de overdracht van alle aandelen van de vennootschap”.

b) Adverteer niet als volgt : “Prachtige villa te koop … Verkoop van aandelen, geen beschrijfkosten”. Op deze manier geeft u toe dat het u enkel te doen is om de verkoop van een onroerend goed en niet om een vennootschap. Stel uw advertentie daarom anders op :”Over te nemen aandelen NV, …onder meer prachtige villa enz”.

c) Tracht er ook voor te zorgen dat het gebouw niet alleen te koop werd aangeboden via een vastgoedmakelaar

d) Vermijd ook allerhande briefwisseling (bv. met de bank) die alleen slaat op de financiering van het gebouw.

3. Wat is de sanctie als de aandelenverkoop toch wordt geherkwalificeerd als een verkoop van onroerend goed ?

Bij herkwalificatie is de sanctie zeer aanzienlijk. Naast de ontdoken registratierechten (10 % Vlaams Gewest, 12,5 % andere Gewesten), kan men nog een boete opleggen gelijk aan de ontdoken rechten. Deze boete kan ook opgelegd worden aan de verkoper.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…