1.Wat is de verklaring “pro fisco” ?

Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij u uw pand verkoopt onder de “normale verkoopwaarde”. U wil bv. verkopen als kinderloos echtpaar aan uw petekind. Indien de verkoopprijs van de woning al te sterk afwijkt van de zgn. “normale verkoopwaarde” dan zal u vragen krijgen van de Ontvanger van de registratierechten en is er mogelijk sprake van een tekortschatting.
 
Als het tekort groter is dan 1/8ste van de opgegeven prijs, dan zal u naast het betalen van bijkomende registratierechten ook een geldboete en nalatigheidsinteresten (7 %) betalen. De boete wordt progressief opgebouwd en zal in de praktijk oplopen tot maximaal 1/3de van de ontdoken registratierechten.

Daarom is er de regeling “pro fisco”. U kan in de notariële akte vermelden dat het pand inderdaad voor een lager bedrag werd gekocht maar dat het pro fisco meer waard is. Er wordt dan wel op een hoger bedrag registratierechten betaald dan de werkelijke verkoopprijs maar u zal geen boete wegens tekortschatting moeten betalen.

De verkopers kunnen bovendien steeds de registratierechten betalen voor de koper die ze willen begunstigen.

2. Is er geen bepaalde regeling t.o.v. uw kinderen ?

Ook hier moeten de registratierechten normaal worden betaald op de overeengekomen prijs en lasten, zonder dat deze lager mogen zijn dan de normale verkoopwaarde. In de praktijk zal bij verkoop of schenking van een onroerend goed aan één van de kinderen, de Administratie afzien van iedere boete wegens tekortschatting.

Als u toch een betalingsbericht zou ontvangen met een boete, dan moet u een verzoekschrift indienen om deze boete te laten kwijtschelden. Er is ter zake een zgn. administratieve tolerantie.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…