WIE MOET EEN PLAATSBESCHRIJVING OPMAKEN ?

ANTWOORD

Iedereen kan een plaatsbeschrijving opmaken, alleen moet ze zgn. tegensprekelijk zijn. Dit wil zeggen dat zowel huurder als verhuurder de kans moeten krijgen hun opmerkingen te geven als ze het niets eens zijn met een opgestelde plaatsbeschrijving. Dus huurder en verhuurder kunnen bv. samen een plaatsbeschrijving opmaken, of dit kan gebeuren door een vastgoedmakelaar, een expert – schatter enz. De plaatsbeschrijving moet wel tegen getekend zijn door elke partij, tenzij er een mandaat werd gegeven aan bv. de expert -schatter om te tekenen in de plaats van de verhuurder.

Als huurder en verhuurder het niet eens geraken over wie als schatter moet aangesteld worden dan zal de vrederechter de knoop doorhakken. Dit moet wel vrij snel gebeuren, nl. binnen de eerste maand (voor contracten minder als één jaar binnen de 15 dagen) moet men zich wenden tot de vrederechter. Het is dan de vrederechter die een deskundige zal aanstellen.

Ook de plaatsbeschrijving opgemaakt door een expert is alleen maar geldig als ze ondertekend is door verhuurder én huurder. Een plaatsbeschrijving moet immers tegensprekelijk opgesteld worden, dat betekent dat eigenlijk zowel huurder als verhuurder moeten aanwezig zijn, of tenminste vertegenwoordigd, en moeten tekenen.

ADVIES

Bent u verhuurder. U heeft er dan àlle belang bij om zo snél mogelijk een plaatsbeschrijving op te maken. Stel daarom bv. een vastgoedmakelaar of een expert – schatter aan die in alle objectiviteit zijn plaatsbeschrijving maakt. Een slimme zet kan er in bestaan om reeds in het huurcontract aan te duiden wie de plaatsbeschrijving gaat maken, zo is er nooit discussie. Beide partijen moeten deze persoon dan zowel bij intrede als vertrek, hiertoe een uitdrukkelijk mandaat geven. Want als de huurder tegenstribbelt, zal u snel naar de vrederechter moeten stappen; de huurder zal het niet doen want die heeft geen belang bij een plaatsbeschrijving.

Bent u huurder. Tracht dan de verhuurder te overtuigen om samen de plaatsbeschrijving op te maken anders brengt dit extra kosten met zich mee. De expert die een plaatsbeschrijving opmaakt zal hier immers kosten voor aanrekenen. U moet hier in immers mee bijdragen. Als er toch een derde aangesteld wordt voor de plaatsbeschrijving, weet dan dat u het recht heeft om aanwezig te zijn bij de plaatsbeschrijving.

WETTEKST

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek
§1 ……………..Bereiken de partijen, geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, met een verzoekschrift ingediend vóór het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…