WAT GEBEURT ER BIJ HET EINDE VAN DE HUUR ?

ANTWOORD

Op het einde van de huur zal er dus een nieuwe plaatsbeschrijving moeten opgemaakt worden. Het gaat opnieuw om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Is er schade veroorzaakt door de huurder dan zal deze ze moeten vergoeden. De schade is perfect af te leiden uit de verschillen in de plaatsbeschrijving opgemaakt bij de aanvang van de huur en de plaatsbeschrijving opgemaakt op het einde van de huur. Alle schade die tussen het tijdtip van de eerste en tweede plaatsbeschrijving is ontstaan is ten laste van de huurder, tenzij er sprake is van normale slijtage of overmacht. Werd er dus bij de aanvang van de huur géén plaatsbeschrijving opgemaakt, dan heeft het geen enkele juridische waarde als er op het einde van de huur een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

De plaatsbeschrijving die u opmaakt op het einde van de huur mag ook nu weer door eenieder worden opgemaakt. Ook nu is de plaatsbeschrijving énkel geldig als ze zowel door huurder als verhuurder is ondertekend.

ADVIES

Bent u verhuurder. U heeft er dus àlle belang bij om ook op het einde van de huur een omstandige plaatsbeschrijving op te maken. Wat als de huurder weigert de plaatsbeschrijving te ondertekenen of  niet aanwezig wilt zijn ? Dergelijke houding wordt soms aangenomen door een huurder wanneer hij veel schade veroorzaakte. Op deze manier denkt de huurder te ontkomen aan het betalen van de schade. Inviteer als verhuurder, de huurder per fax of aangetekende brief om een plaatsbeschrijving op te maken. Werk verder met voorkeur met een gerechtsdeurwaarder. Zijn bevindingen worden meer geloofd vanwege zijn onafhankelijkheid dan van bv. een bevriende vastgoedmakelaar die de plaatsbeschrijving opmaakt.

Is er schade dan kan u als verhuurder een deel van de waarborg inhouden om de schade te vergoeden. U heeft dan de plaatsbeschrijving van de deurwaarder als bewijs achter de hand. Komt de zaak ooit voor de vrederechter dan kunt u zich al beroepen op het verslag van de deurwaarder, u staat dan sterk(er). Om een deel van de huurwaarborg in te houden, zal u daarenboven steeds via de vrederechter moeten passeren.

Bent u huurder. Als er bij de aanvang van de huur géén plaatsbeschrijving werd opgemaakt, heeft het opmaken van een plaatsbeschrijving op het einde van de huur geen enkele zin. Maak dit de verhuurder duidelijk. Werd er bij het begin van de huur wel een plaatsbeschrijving opgemaakt, dan heeft u er alle belang bij aanwezig te zijn bij het maken van de plaatsbeschrijving op het einde van de huur.

WETTEKST

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek
§1 Elke partij kan eisen dat, op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening, een “omstandige” plaatsbeschrijving wordt opgemaakt…

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…