WANNEER MOET DE PLAATSBESCHRIJVING WORDEN OPGEMAAKT ?

ANTWOORD

Kan een verhuurder bv. drie maanden na de ingebruikname nog eisen dat er een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ? Neen, in principe moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt op het ogenblik dat de gehuurde ruimte nog niet in gebruik is genomen. Of ten laatste tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst. In het uitzonderlijke geval dat we een huurcontract hebben van minder dan één jaar, moet de plaatsbeschrijving zelfs gebeuren binnen de eerste 15 dagen.

Als er na het opstellen van de plaatsbeschrijving belangrijke veranderingen zijn aangebracht (bv. de verhuurder plaatste een nieuwe keuken), dan kan zowel huurder als verhuurder een nieuwe plaatsbeschrijving eisen.

ADVIES

Bent u verhuurder. U heeft er dan àlle belang bij om zo snél mogelijk een plaatsbeschrijving op te maken.

Bent u huurder. Als huurder heeft u niet onmiddellijk belang bij een plaatsbeschrijving, dus ook niet bij een snelle plaatsbeschrijving. De verhuurder heeft wel het recht om het te eisen.

WETTEKST

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek
§1 ……………..Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ofwel gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn, ofwel gedurende de eerste maand dat ze gebruikt worden wanneer de huurtijd één jaar of meer bedraagt, of gedurende de eerste vijftien dagen van gebruik wanneer de huurtijd minder dan één jaar bedraagt.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…