WANNEER MOET DE HUURWAARBORG BETAALD WORDEN

ANTWOORD

U huurt een woning en de verhuurder wenst dat u bij de ondertekening van het contract al de huurwaarborg betaalt. Maar u kan echter pas binnen drie maanden in de woning, u krijgt dan pas ook de sleutels. Bent u dan nu al verplicht de waarborg te storten ? De woninghuurwet zegt niets over het tijdstip waarop de huurwaarborg betaald moet worden. Het tijdstip waarop de huurder de huurwaarborg moet storten wordt dus vrij bepaald in onderling akkoord tussen eigenaar en huurder.

ADVIES

U bent verhuurder. U kan in het huurcontract bepalen dat de huurwaarborg betaald moet worden bij de ondertekening van het huurcontract. Ook al is de ingebruikneming van de woning pas maanden later. Dat mag dus. Er is geen enkel wettelijk verbod daaromtrent. U heeft dan als verhuurder een stok achter de deur als provisie voor een schadevergoeding, mocht de huurder het contract willen verbreken of uiteindelijk de woning niet in gebruik nemen.

Bent u als verhuurder het eens met het feit dat de huurder pas de waarborg betaalt bij de ingebruikname, voorzie dan wel in het contract dat de sleutels pas na die waarborgbetaling afgegeven kunnen worden.

Of u kan ook voorstellen dat de huurder een deel bij de ondertekening van het contract en de rest van de huurwaarborg op een later tijdstip betaalt bij  bv. de afgifte van de sleutels.

U bent huurder. Vermijd alle discussie met de verhuurder en laat opnemen in het huurcontract, dat u pas de waarborg moet storten op het ogenblik dat u de sleutels overhandigd krijgt.

WETTEKST

Artikel 10 Woninghuurwet
“Indien de huurder … ter nakoming van zijn verbintenissen een waarborg stelt die bestaat in een som geld, mag deze een bedrag gelijk aan drie maanden huur niet overtreffen.
Deze waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst ; de interest wordt gekapitaliseerd ….
Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat deze te plaatsen … , zijn evenwel de wettelijke intresten op het bedrag van de waarborg verschuldigd”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…