VALT EEN SERVICEFLAT ONDER DE WONINGHUURWET ?

ANTWOORD

Stel dat uw bejaarde moeder een flatje huurt in een rusthuis met aanbod van bepaalde verzorgingsfaciliteiten. Ook nu is het belangrijk om te weten of er al dan niet sprake is van de bescherming van de woninghuurwet. Is er sprake van de woninghuurwet dan kan de huuraanpassing bv. in principe enkel de huurindexering volgen. Meestal wordt hier aangenomen dat er geen sprake is van woninghuur als de dienstverlening erg determinerend is. Dus ook hier zitten we met een feitenkwestie. Als iemand gewoon een flat huurt en op aanvraag gebruik kan maken van bepaalde diensten zoals het kuizen van de flat en op verzoek een maaltijd, zal o.i. de woninghuurwet van toepassing zijn. Dit zal niet zo zijn als de huurder echt hulpbehoevend is, op dat ogenblik zijn de verleende diensten doorslaggevend.

ADVIES

Bent u verhuurder en wenst u dat de woninghuur niet van toepassing is, tracht dit dan te bekomen door aan te tonen dat het aangeboden dienstenpakket doorslaggevend is en dat de huur eigenlijk maar bijzaak is in het geheel.

WETTEKST

Deze afdeling (de woninghuur) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijf bestemt (art. 1 Woninghuurwet).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…