KAN ER OOK SPRAKE ZIJN VAN EEN WONINGHUUR BIJ EEN MONDELINGE HUUROVEREENKOMST ?

ANTWOORD
Een huurcontract dat onder de woninghuur valt kan hoeft niet schriftelijk te worden opgesteld en kan dus perfect mondeling afgesloten zijn. Hier is geen discussie over. Voorwaarde blijft ook nu, dat uit de feitelijke omstandigheden moet blijken dat de huurder er zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd.

ADVIES
Probeer echter steeds te werken met een schriftelijk huurcontract, zo vermijdt u allerhande discussies. Het staat m.a.w. als een paal boven water dat zowel huurder als verhuurder, belang hebben bij een duidelijk opgesteld schriftelijk huurcontract. Vergeet ook niet dat zowel huurder als verhuurder over een origineel ondertekend exemplaar van het huurcontract moeten beschikken, als u voor een schriftelijk huurcontract kiest.

WETTEKST
Deze afdeling (de woninghuur) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijf bestemt (art.  1 Woninghuurwet).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…