GENIET EEN BEWONER VAN EEN STACARAVAN OOK VAN DE WONINGHUUR ?

ANTWOORD

Is de woninghuurwet ook van toepassing op de huurder van een sta – of wooncaravan als die er tenminste zijn hoofdverblijf heeft gevestigd. Vroeger was hier onduidelijkheid over. De wetgever heeft daarom in de programmawet van 24 december 2002 duidelijk gemaakt dat het begrip woning ook kan slaan op een “roerend” goed dat tot hoofdverblijfplaats dient, en niet alleen geldt voor een onroerend goed.

Deze regeling is ook van toepassing op lopende overeenkomsten, die dus werden afgesloten vóór de hier vermelde programmawet.

ADVIES

U bent verhuurder. Wilt u als verhuurder zeker zijn dat de woninghuurwet niet van toepassing is, dan moet u de twee volgende bepalingen in uw huurcontract opnemen. Voeg aan het huurcontract een uitdrukke-lijke en redelijke verantwoording toe waarom het goed niet als hoofdverblijf kan dienen, bv. omdat het gaat om een vakantieverblijf. U moet dan bovendien aangeven waar de huurder dan wel zijn hoofdverblijfplaats zal hebben tijdens de duur van het contract. Dit is meteen het sluitende bewijs dat zijn voornaamste verblijfplaats inderdaad ergens anders is.

U bent huurder. U bent huurder en had aanvankelijk niet uw hoofdverblijfplaats in de gehuurde caravan. Tijdens de loop van het huurcontract verandert de situatie en gaat u er toch uw hoofdverblijf vestigen. Dit kan maar u heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Geeft u als verhuurder inderdaad uw toestemming, dan zal een nieuwe woninghuurovereenkomst beginnen te lopen.

WETTEKST

Het begrip woning is elk roerend goed of onroerend goed of deel ervan dat tot hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd. (Programmawet van 24 december 2002).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…