GELDT DE WONINGHUUR OOK ALS U BOVEN UW WINKEL WOONT ?

ANTWOORD

U huurt een handelszaak met appartement of een winkel met een magazijn. Onder welke huurwetgeving valt nu uw appartement of magazijn ? Kan u onder de woninghuurwetgeving vallen ?

Een eerste mogelijkheid is dat er in het handelshuurcontract niets geregeld is over het appartement boven de winkel of de woonruimte achter de zaak. In dit geval valt uw appartement of woonruimte NIET onder de woninghuur maar onder de handelshuurwetgeving als :
• de verhuurder én huurder van de woonruimte dezelfde is als van het handelspand;
• en als die woonruimte één geheel uitmaakt  met de handelsruimte.

Voorwaarde is dus dat  de woonruimte één geheel vormt met het handelspand. Achter het handelspand ligt bv. een woonruimte en men kan enkel via het handelspand naar de woonruimte. Als daarentegen boven het handelspand een appartement is dat de huurder ook huurt, maar indien er voor dit appartement een afzonderlijke ingang bestaat, dan valt dit appartement gewoon onder de woninghuur.

Een tweede mogelijkheid is dat er in het handelshuurcontract wel bepalingen zijn opgenomen over de woningruimte bij de winkel. Ook hier gelden bepaalde spelregels. Zo kan men niet in het huurcontract van de winkel zetten dat de woonruimte die één geheel vormt met de handelsinrichting (woonruimte bv. achter de winkel) verhuurd wordt voor een kortere termijn dan de winkel. Neen, deze woonruimte geniet steeds automatisch de minimumduur van negen jaar.

ADVIES
U bent verhuurder. Verhuurt u een woonruimte met een aparte ingang, maak dan een afzonderlijk huurcontract op. U kan dan deze ruimte afzonderlijk verhuren als u dat wenst. Laat deze woonruimte niet mee onder de handelshuurwetgeving vallen, door dit bv. zo te vermelden in de handelshuurovereenkomst. U beperkt anders uw handelsvrijheid. Bovendien biedt de handelshuurwetgeving soms nog meer bescherming aan de huurder dan de woninghuurwet. Zo heeft de huurder in de woninghuurwetgeving bv. geen recht op drie huurhernieuwingen zoals bij handelshuur. Dit kan belangrijk zijn met het oog op een eventuele verkoop van het appartement. Ook kunt u als verhuurder de huurder op zes maanden uit de woning zetten wanneer uzelf of uw naaste familie er wenst in te komen.

U bent huurder. Als huurder heeft u er belang bij, zelfs als de woonruimte een afzonderlijke ingang heeft, om deze huur te koppelen aan de handelshuur. U bent dan zeker dat zolang u uw handelszaak uitbaat, u ook in de woning kan blijven wonen.

WETTEKST
Deze afdeling (de woninghuur) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijf bestemt (art.  1 Woninghuurwet).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…