ALS EEN WERKGEVER EEN WONING TER BESCHIKKING STELT VAN DE WERKNEMER, GENIET DEZE DAN OOK VAN DE BESCHERMING VAN DE WONINGHUUR ?

ANTWOORD

Mogelijk stelde uw werkgever u een woning ter beschikking omdat u bv. dichtbij uw werk moet wonen als gerante van een horecazaak of kantoordirecteur van een bank. Of als een soort verloning. Wat als er nu een einde komt aan de arbeidsrelatie ? Kan uw werkgever u dan gewoon van de ene dag op de andere aan de deur zetten ?

Zolang u als werknemer in dienst bent, ook tijdens de opzegtermijn, heeft u het recht om in de woning te blijven wonen. Na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, moet u dus als werknemer in principe ook uit de woning. Tenminste als de werkgever kan aantonen dat u alleen in de woning mocht verblijven vanwege uw arbeidsovereenkomst. Als u echter toch nog een bepaalde huur betaalde zou het kunnen zijn dat u kunt hard maken, dat u gewoon een huur afsloot bij uw werkgever. En dat u dus niet alleen in de woning verbleef vanwege uw arbeidsrelatie.

ADVIES

Bent u verhuurder.  Wenst u uw werknemer uit de woning te kunnen zetten als er een einde komt aan de arbeidsrelatie dan neemt u best volgende clausule op in het huurcontract : “Het huurcontract … is volledig ondergeschikt aan het onderhavig arbeidscontract. Het recht om in de woning te mogen wonen houdt op, op het ogenblik dat er een einde komt aan de arbeidsrelatie. De werknemer zal dan ook uit de woning moeten op het ogenblik dat er een einde komt aan de arbeidsrelatie. Als dit niet tijdig gebeurt, zal de werknemer per dag dat hij ten onrechte in de woning verblijft een bezettingsvergoeding moeten betalen van …. EUR per dag”.

Bent u huurder. Als u huurder bent en u wenst uitdrukkelijk dat u na het einde van de arbeidsrelatie nog een tijdje in de woning kunt blijven, dan moet dit met zoveel woorden in de arbeidsovereenkomst staan. Of u sluit gewoon los van de arbeidsovereenkomst een huurcontract af met de werkgever, waarbij u bv. een lage huurprijs betaalt.

WETTEKST

Deze afdeling (de woninghuur) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijf bestemt (art.  1 Woninghuurwet).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…