Bij het aangaan van een levensverzekering wordt niet nauw gekeken bij het aanduiden van de begunstigde? Welke gevolgen kan dit hebben? Er wordt algauw een (beleggings)verzekering afgesloten. De verzekeringsnemer is gekend. Dat bent u. Meestal bent u ook de verzekerde. Maar wat de begunstiging betreft is men meestal niet alert en wordt nogal eens “de echtgenote” gezet.

U duidt aan de echtgenote.

Dit is wat men noemt een generieke aanwijzing. Wat zijn de gevolgen? U ging die verzekering twintig jaar geleden aan en ondertussen bent u feitelijk gescheiden van uw vrouw; zonder dat er echter een volledige echtscheiding uitgesproken werd. Aangezien u gehuwd blijft, zal deze vette beleggingsverzekering toch naar uw “echtgenote” gaan. Het aanwijzen gedurende het lopen van het contract van een andere begunstigde is hier duidelijk aangewezen. Het is zelf zo dat indien uw echtgenote nominatief aangeduid werd (begunstigde is Veronique) een (volledige) echtscheiding geen gevolg heeft en dat de ex echtgenote volledig de som van de beleggingsverzekering zal opstrijken. Het wordt pas helemaal mooi als u als begunstigde zet : mij echtgenote,Veronique. Na echtscheiding hertrouwt u met Siska. Wie is dan de begunstigde : niet uw huidige echtgenote want zij heet Siska en ook niet Veronique, want zij is uw echtgenote niet meer. Dit wordt advokatenwerk 

U duidt uw kinderen aan als begunstigde(n).

U schrijf : mijn kinderen Dirk en Jan. Dit is een nominatieve begunstiging.  Indien u later nog een kind hebt dat b.v. Piet noemt, zal Piet bij uw overlijden niets krijgen aangezien hij niet nominatief genoemd wordt in de polisU kan ook schrijven : mijn kinderen. Dit is ook een generieke aanwijzing. Dan ontvangen de kinderen die aanwezig zijn bij het uitbetalen van het contract de sommen. Het is zelf zo dat er  plaatsvervulling is. Stel, van uw twee kinderen is één kind overleden en dat kind had vier kinderen. Aangezien er plaatsvervulling is (dit betekent de kinderen van een vooroverleden kind erven in de plaats van hun vader of moeder), zal elk (klein)kind  1/8 van de uitbetaalde som krijgen. 

Wat indien er geen begunstigde is, b.v. omdat de begunstigde overleden is voor de opeisbaarheid van het verzekeringscontract? Dan worden de sommen uitbetaald aan een eventuele subsidiaire begunstigde. Indien die er niet is aan de verzekeringsnemer en als die er ook niet meer is, aan de nalatenschap van de verzekeringsnemer. 

Let op met het aanduiden van een begunstigde bij een levensverzekering en indien nodig, herroep de begunstiging. U heeft daar altijd het recht toe, tenzij de begunstiging aanvaard is. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…