Deze week hebben we positief nieuws. Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat vruchtgebruik geen huur is (Cass.22 november 2007). Een stelling die trouwens door ons altijd consequent is verdedigd. Hiermee wordt een van de belangrijkste wapens van de fiscus tegen de vruchtgebruikconstructies uit handen genomen. Fiscalisten moeten beseffen dat heel wat constructies verdedigbaar zijn op puur juridische gronden, vruchtgebruik is inderdaad geen huur. Het is dan ook om ziek van te worden hoe sommige fiscalisten mee huilen met de fiscus als ze een of andere ruling uitvaardigen die elke juridische grondslag mist en gewoon ingegeven is door een gevoel van ‘wij vinden dat het zo moet zijn’. Het recht primeert!

 Nu komt het er op neer – iets dat we ook altijd hebben gesteld – de waarde van het vruchtgebruik correct te bepalen. Hiermee kunnen wij u helpen. Het komt er op neer alles deftig te onderbouwen met de nodige verslagen. Maar er is nog meer het arrest maakt ook duidelijk dat de zgn. anti-misbruikbepaling inderdaad een papieren tijger is. Bij deze bepaling moet men kunnen hard maken dat u juridisch iets anders had kunnen doen, dat u dus fiscaal meer had gekost en dat er alleen fiscale motieven waren. Er is geen juridische handeling te bedenken die identiek is aan een andere. De rechtsgevolgen van een inkoop eigen aandelen zijn niet identiek aan een dividenduitkering, ook niet gelijksoortig. Weg met die anti-misbruikbepaling!

Zeggen dat al dat gezeur en juridische haarkloverij kon vermeden worden door een duidelijke vlaktaks in te voeren.

Graag willen we er op wijzen dat er met vruchtgebruik tal van interessante constructies te bedenken zijn, zoals bv. een gedeeltelijk vruchtgebruik of ons zogenaamd winddicht alternatief. Voor meer info, weet u ons te vinden.

Verder melden we u nog dat we op 28.2 r om 19.30 voor een kleine groep (inschrijvingen zijn beperkt) een causerie houden rond de mogelijkheden van offshore-vennootschappen. U kan al inschrijven via ons online advies (kostprijs 250 EUR). Daarna bieden wij u een glaasje aan en kan er informeel worden nagepraat.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…