Uw dochter Lieve heeft haar oog laten vallen op een mooi  huisje op de buiten. Zij heeft een lieve jongen leren kennen, en wenst thans op eigen benen te staan. Maar zij zou een duwtje in de rug bij die aankoop van haar dromen goed kunnen gebruiken. Hoe pakt u dat best aan? 

Eerste vraag: wat wilt u geven?

Ofwel betaalt Lieve grotendeels zelf de aankoop met eigen gelden of met een lening, en is het enkel de bedoeling dat u met een bepaald bedrag bv. 25.000 euro helpt. Hiermede kan zij een deel van de aankoopprijs betalen, of het huisje moderniseren. Ofwel wilt u uw dochter verrassen en het huisje volledig betalen. In het eerste geval is een schenking van een geldsom vanzelfsprekend. Maar ook in het tweede geval zal dit dikwijls de goedkoopste oplossing zijn.

Tweede vraag: de kosten?

U moet immers rekening houden met de aktekosten. Iedere eigendomsoverdracht van een onroerend goed brengt immers kosten met zich mee. Dus is het nooit aangewezen om eerst zelf het huisje aan te kopen, om het daarna te schenken aan uw kind. Dit is enkel een optie indien u zeker bent dat er een redelijke termijn (minstens enkele jaren) tussen de aankoop en de schenking zal liggen. Misschien wilt u wel zien hoe de relatie met die jongen evolueert, of vindt u dat Lieve op dit ogenblik nog te jong en onervaren is.

 Derde vraag: hoe schenken?

Lieve mag onmiddellijk de gelukkige eigenaar worden van het landhuisje. U zal dan best het geld schenken om de aankoop te betalen. Maar ook hier beschikt u over verschillende moge- lijkheden. U moet wel rekening houden met de fiscale woonplaats van de schenker. Immers de registratierechten op een roerende schenking bv. geld verschilt enorm. In Vlaanderen bedragen die rechten ongeacht het bedrag slechts 3%, in de andere gewesten is het tarief van een roerende schenking gelijk aan dat van een onroerend goed. Voorbeeld: voor een schenking van € 125.000  bedragen de schenkingsrechten in Vlaanderen slechts € 3.750, in Brussel € 7.750 en in Walonië € 8.125. Dit verschil neemt nog toe bij grotere bedragen.

 

Eerste mogelijkheid: de handgift.

Bij een handgift wordt het geld door u overhandigd aan uw dochter. Dit wordt dikwijls vervangen door een overschrijving van uw bankrekening naar de bankrekening van uw dochter. Dit wordt dan “een bankgift” genoemd, en is eigenlijk een onrechtstreekse schenking. Laat u voldoende voorlichten, zodat u niets verkeerd doet.

Eigenlijk kan u dit bedrag schenken, zonder enige belasting te moeten betalen. U moet dan wel nog drie jaar in leven blijven, anders wordt dit bedrag gevoegd bij het erfdeel van Lieve in de successie. Dit blijft een aanrader, zeker als u nog niet zo oud bent, en in goede gezondheid verkeerd.

Tweede mogelijkheid: de notariële schenking (Vlaanderen).

Indien u (de schenker) in het Vlaamse gewest woont, is een notariële schenking ook  te overwegen. De schenkingsrechten zijn beperkt (steeds 3% ongeacht het bedrag), en de andere aktekosten zijn gering. De ligging van het huisje is zonder belang. Bovendien zijn er een aantal voordelen: er is een volledig authentiek bewijs van de schenking; bij een overlijden binnen de drie jaar zijn er geen successierechten op dit bedrag verschuldigd, maar bovendien wordt er met die schenking ook geen rekening gehouden voor de bepaling van het tarief van de successierechten. Dit is dus een aanrader indien u (de schenker) niet in goede gezondheid verkeerd.

Derde mogelijkheid: een bewijsdocument.

Bij twijfel kan u zich nu al gedeeltelijk indekken. Op het ogenblik van de handgift kan u samen met uw dochter Lieve een bewijsdocument opstellen, verwijzend naar de vroeger gebeurde handgift of bankgift. In dat document kunt u ook bepaalde lasten of voorwaarden vermelden bv. een bedongen terugkeer. Dit document kan dan aangeboden worden ter registratie, indien uw gezondheid -binnen de termijn van drie jaar- plots zou verslechteren.

Maar opgelet: de registratie van dit document moet hoe dan ook gebeuren voor het overlijden, anders zijn -binnen die periode van drie jaar- successierechten op die roerende schenking verschuldigd.

 Slotopmerking.

Bij een schenking kunnen ook nog andere zaken belangrijk zijn o.a. hebt u één of meerdere kinderen; wilt u een bepaald kind om één of andere reden extra bevoordelen (schenking als voorschot of erfenis, of vooruit en buiten dele); zijn de geschonken goederen eigen of behoren ze toe aan u en uw partner; wilt u bepaalde lasten of voorwaarden verbinden aan de schenking … . Daarom is het steeds belangrijk u goed te laten informeren zowel over de inhoud, als over de vorm van de schenking.

Bij een schenking van geld  kunt u kiezen tussen verschillende mogelijkheden; het komt erop aan de vorm te kiezen die het best past in uw situatie.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…