Opgelet voor een schenking van een bouwgrond met last.  

Sinds 1 januari 2003 is er in het Vlaamse Gewest een preferentieel tarief voor de schenkingen van bouwgronden, bestemd voor woningbouw. In rechte lijn en tussen echtgenoten worden de schijven tot €100.000 tot €150.000 telkens verlaagd met 2%. Voor schenkingen aan andere personen bv. schenking door een oom aan een nicht wordt een vlak tarief van 10% geheven, eveneens tot €150.000.  

Succes.

De bedoeling was “slapende bouwpercelen” op de markt te brengen. Blijkbaar met succes, want volgens de berekeningen van de Vlaamse Minister van Financiën zou er, voor de eerste zes maanden van het jaar, een meeropbrengst zijn van een kleine 5 miljoen euro. Opgelet: dit is een tijdelijke maatregel, die komt te vervallen op 31 december 2005! 

Concrete situatie.

Ouders die verschillende kinderen hebben willen dikwijls dat ieder kind evenveel krijgt. Daarom gebeurt het dat zij een bouwgrond schenken aan zoon Jan, onder last dat hij een/derde van de waarde “betaalt” aan elke zuster Inge en Betsy. Kwestie van niemand te benadelen.De som die begiftigde zoon Jan betaalt aan zijn zusters, wordt aanzien als een secondaire schenking, tenminste indien Inge en Betsy in de akte tussen komen. Bijgevolg worden zij alle drie op dezelfde grondslag belast, aangezien die lasten afgetrokken worden van het aandeel van Jan. Dit is bijzonder voordelig omdat  de schenkingsrechten in hoofde van de drie begiftigden berekend worden volgens de verwantschapsgraad ouders – kinderen, en het totale bedrag van de schenking uitgesmeerd wordt over drie begiftigden. 

Schenking bouwgrond.

Het verlaagde tarief is enkel van toepassing op hetgeen geschonken wordt door de ouders aan zoon Jan. Of het verlaagde tarief is alleen van toepassing op (het gedeelte van) de schenking van de effectieve bouwgrond. Hetgeen Jan naar aanleiding van deze schenking betaalt aan zijn zusters, kan niet genieten van het verlaagde tarief. Of toch een domper op de gelijke behandeling van de kinderen. U houdt er best rekening mee om onaangename verrassingen te voorkomen.  

Oplossing?

Dit kan voorkomen worden door de bouwgrond in onverdeeldheid te schenken aan iedere begiftigde, die na deze schenking uit onverdeeldheid treden. Uiteraard is er een bijkomende akte, en de aktekosten van de verdeling zullen ongeveer 3% bedragen. In sommige gevallen zal dit veel voordeliger zijn dan een schenking met last, zeker als de begiftigde geen afstammeling of echtgenoot is. Cijferen is de boodschap! Er is geen verplichting voor de begiftigde om een woning te bouwen, noch bestaat er een verbod om die grond door te verkopen. 

Voorbeeld.

Oom Nestor wil een bouwgrond, waarde €150.000,  schenken aan zijn petekind Jan, onder last dat hij twee maal €50.000 betaalt aan zijn zussen Inge en Betsy. Heffing: 50.000 à 10% + 2 x (12.500 à 25% + 12.500 à 30% + 25.000 à 40%) = € 38.750.Indien oom Nestor de bouwgrond schenkt aan zijn neven/nichten, en zij daarna uit onverdeeldheid treden, waarbij de bouwgrond toebedeeld wordt aan Jan is de heffing 3 x (50.000 à 10%) = € 15.000, te vermeerderen met de aktekosten voor de verdeling, geraamd om 3% van €150.000 of € 4.500. Hetzij tezamen € 19.500, of toch een besparing van € 19.250. 

Samenwoners.

In het Vlaamse Gewest worden samenwonende partners voor het schenkingsrecht niet gelijk gesteld met gehuwden. Dit is wel het geval voor het successierecht. Binnenkort (waarschijnlijk voor het einde van het jaar) zal dit veranderen. U hebt er bijgevolg alle belang bij om nog enkele maanden geduld te oefenen.  

Bij de schenking van een bouwgrond voor een woning in het Vlaamse Gewest, is het verlaagde tarief niet van toepassing op de eventuele last. U kan dit vermijden door een schenking, gevolgd door een verdeling.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…