Bent u gehuwd onder een gemeenschapstelsel dan kan de langstlevende echtgenote alleen erven als er gekozen wordt voor ‘lang leeft al heeft’. Maar wat doet u als u getrouwd bent met ‘scheiding van goederen’…

Bij scheiding van goederen is het zo dat er in principe maar sprake is van twee vermogens: het vermogen van de man en het vermogen van de vrouw. Wat kan dit ‘alsof beding’ nu bieden?

Het principe

De term alsof-beding komt uit Nederland en verwijst naar het feit dat de partners verrekenen alsof zij zouden gehuwd zijn onder een stelsel van algehele gemeenschap.

In het huwelijkscontract wordt een zgn. ‘verrekeningsbeding’ opgenomen. Dit betekent dat de ene partner t.o.v. de andere een vordering heeft.  Op deze manier worden soms extreme ongelijkheden uit de weg geholpen. Want bij scheiding van goederen is het zo dat op wiens naam het vermogen staat in principe ook van die persoon eigendom is. Met zulk een (finaal en facultatief) verrekeningsbeding wordt hieraan verholpen. Men bepaalt volgens een gekozen verdeelsleutel hoe het vermogen moet verdeeld worden. Dit kan zowel n.a.v. een overlijden als n.a.v. een echtscheiding.

Finaal. Er wordt best geopteerd voor een zgn. finaal en facultatief verrekeningsbeding, ‘omdat’ het wordt uitgesteld tot de ontbinding van het huwelijk dus  echtscheiding of overlijden

Voordelig voor de successierechten

Fiscaal heeft het ook een merkelijk voordeel m.b.t. de successierechten. Indien het verrekeningsbeding enkel betrekking heeft op de aanwinsten (vermogen dat tijdens het huwelijk onder bezwarende titel werd verworven) dan zijn er geen successierechten verschuldigd. Het verrekeningsbeding wordt hier ook als een huwelijksvoordeel aanzien (binnen beperkingen) .

Een voorbeeld

Stel echtpaar Slim, gehuwd met scheiding van goederen. Het vermogen van de man bedraagt 800.000 EUR en het vermogen van mevrouw bedraagt 200.000 EUR.. Het gezamenlijk bedrag aan beide eigen vermogens die opgebouwd werden tijdens het huwelijk (de aanwinsten genoemd), bedraagt 1.000.000 EUR (ook verrekenmassa genoemd).  Elke huwelijkspartner heeft recht op de helft van deze massa ofwel 500.000 EUR.

Overlijden. Bij bv. het overlijden van de man heeft de vrouw recht op 300.000 EUR (vordering op zijn nalatenschap). Vermits de vordering van mevrouw (300.000 EUR) samen geteld met haar eigen aanwinsten (200.000 EUR) niet meer bedraagt dan de helft van de totaliteit van de aanwinsten (helft van 1.000.000 EUR) is deze vordering volledig een huwelijksvoordeel en vrij van successierechten.

Als mevrouw eerst sterft dan moet de man 300.000 EUR betalen aan de nalatenschap van mevrouw.  Dit zou betekenen dat de man successierechten hierop zal moeten betalen. Tip. Dit kan worden vermeden door het facultatieve karakter van het beding. U neemt dan een clausule op in het huwelijkscontract die de langstlevende echtgenoot toelaat af te zien van het alsof beding indien dit beter zou uitkomen.

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Gratis Inkijkexemplaar
vlaamse successierechten
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…