Vandaag is het schenken een dagelijkse praktijk wie een successieplanning uitwerkt. Op deze manier trachten we een successieplanning te realiseren die financieel een voordeel biedt.  Hierbij wordt wel eens vergeten dat het civielrechtelijke ook belangrijk is, maar dat is een andere discussie … M.a.w. wie een successieplanning voor ogen heeft , moet zich ervan gewissen dat de fiscaliteit niet het enige element mag zijn in de planning.

Om dit  concreet te maken, vertrekken we met het volgende voorbeeld.

Een echtpaar (woonachtig in Vlaanderen) is gehuwd met scheiding van goederen.  Mevrouw is 63 jaar en mijnheer is twee jaar ouder.  Zij hebben samen twee kinderen.  De relatie tussen ouders en kinderen is prima.

Het vermogen van mevrouw bestaat uit  de gezinswoning (400.000 euro) en een appartement (300.000 euro).
Het vermogen van mijnheer bestaat uit een appartement aan zee (600.000 euro) en een studio (100.000 euro).

Mevrouw wenst haar vermogen na te laten aan de zoon en mijnheer aan de dochter.

De vraag wordt gesteld of het toch niet beter is over te gaan tot een aantal schenkingen (al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik) waarbij het vermogen terecht komt bij de juiste persoon.

Mevrouw schenkt aan de zoon :
Schenkingsrechten : 146.625 euro

Mijnheer schenkt aan de dochter :
Schenkingsrechten : 146.625 euro.

Totaal : 293.250 euro.

Ook kan er nagedacht worden of het niet beter is alles in onverdeeldheid te schenken waarna de zoon en dochter uit onverdeeldheid treden.
De kostprijs bedraagt 202.500 euro (schenkingsrechten) + 14.000 euro (1%) = 216.500 euro.  Al een gevoelig stuk lager.

Dit kan weliswaar nog geoptimaliseerd worden door gespreid in de tijd te schenken.
Bijvoorbeeld in drie keer (met een tussentijd van telkens drie jaar).
De schenkingsrechten bedragen dan (ipv 293.250 euro) 141.750 euro in totaal.  Een mooie besparing.  Ook hier kan spreiden zinvol zijn.  Kortom veel opties …

Maar de vraag die niet onbelangrijk is, is wat de kostprijs zou zijn wanneer zij niets ondernemen en het allemaal in de successie terecht laten komen.

Stel dat vader eerst sterft en kort nadien de moeder.
De successierechten bedragen dan 149.880 euro.  Wanneer de kinderen later uit onverdeeldheid treden dan zal er nog 1% registratierechten op de volle eigendom verschuldigd zijn (14.000 euro).  Het totale kostenplaatje bedraagt dan 163.880 euro.

Het valt hierbij op dat de successierechten merkelijk lager zijn dan de schenkingsrechten wanneer alles in één keer geschonken wordt.

Wie schenkt in drie keer, is met de successierechten en de 1% registratierechten dan weer wel duurder af (22.130 euro).  Vergeet echter wel niet dat schenken in drie keer ook extra notariskosten teweeg brengen.

Wat wel het geval is, is dat wie vandaag schenkt zich in principe verder geen zorgen meer hoeft te maken m.b.t. de waardefluctuatie van het onroerend goed.  Een stijging heeft geen gevolgen meer.

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Gratis Inkijkexemplaar
vlaamse successierechten
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…